Econa Forsikring: Ofte stilte spørsmål og svar

Econa har byttet forsikringspartner og fått sitt eget forsikringskontor, for å gi deg som medlem et enda bedre tilbud. Her finner du svar på mye av det mange lurer på angående forsikringsbyttet og den nye forsikringsavtalen.

Ofte stilte spørsmål:

Når flyttes mine medlemsforsikringer?

Hva må jeg gjøre?

Kan jeg beholde forsikringene mine der jeg har de i dag?

Hva er og hva inkluderes i de kollektive forsikringene?

Hvilke priser får jeg med ny medlemsavtale?

Hva er individuelle forsikringer?

Hvilke vilkår får jeg med ny medlemsavtale?

Hvilke fordeler får jeg med den nye avtalen?

Må jeg levere nye helseopplysninger i forbindelse med overføring av personforsikringene?

Hvor skal jeg melde skadesaker?

Når flyttes mine medlemsforsikringer?

Alle medlemsforsikringene flyttes automatisk til Eika Forsikring 1. januar 2023, eller ved hovedforfall (den datoen forsikringen din fornyes).

Hva må jeg gjøre?

Du trenger ikke foreta deg noe. Ved overgang vil alle dine forsikringer automatisk flyttes over til Eika.

Da kan du være trygg på at medlemsfordelene videreføres i Econa Forsikring.  

Kan jeg beholde forsikringene mine der jeg har de i dag?

Ved overgang vil alle dine forsikringer automatisk flyttes over til Eika. Da kan du være trygg på at medlemsfordelene videreføres i Econa Forsikring.  

Hvis du allikevel ønsker å reservere deg mot flytting av dine individuelle forsikringer, gir du beskjed om det til Storebrand. Econa kan ikke garantere for at priser og medlemsfordeler blir opprettholdt etter 1.januar 2023.

Hva er og hva inkluderes i de kollektive forsikringene?

Kollektive forsikringer innebærer at Econa står som forsikringstaker og forhandler frem pris og vilkår på vegne av deg som medlem. De kollektive forsikringene inkluderer; Uførekapital, uførerente, dødsrisiko, kritisk sykdom, barn, behandlingsforsikring, innbo, reise og ulykke.

Hvilke priser får jeg med ny medlemsavtale?

Pris for de kollektive forsikringene (person-, innbo- og reiseforsikring) i 2023 er publisert på ny forsikringsportal.  Du vil få tilsendt din faktura for kollektive forsikringer for 2023 i uke 50. Du skal ha mottatt fornyelsen av de individuelle forsikringene dine (bil-, hus-, hytte- og båtforsikring, etc) i slutten av november. Ved spørsmål kan du ta kontakt med Econa Forsikring.

Hva er individuelle forsikringer?

Individuelle forsikringer er forsikringer hvor du selv er forsikringstaker, der prisen fastsettes individuelt, men med gode rabatter og vilkår gjennom Econa. Typiske individuelle forsikringer er bil, hus, hytte og båt. 

Hvilke vilkår får jeg med ny medlemsavtale?

Medlemmene våre har lenge etterspurt bedre medlemstilbud på forsikring. Vi vet hvor viktig et godt forsikringstilbud er for våre medlemmer. Derfor har vi lenge jobbet med å skape et godt og konkurransedyktig tilbud medlemmene våre fortjener. 

Du kan være trygg på at medlemsfordelene videreføres i Econa forsikring. Det er forhandlet frem gode og konkurransedyktige vilkår på alle forsikringer hos Eika. I tillegg tilbyr Eika 12 måneders vilkårsgaranti gjeldende fra 1.januar 2023 eller hovedforfall, dersom det skulle vise seg at Storebrand dekker noe som ikke er omfattet av Eikas vilkår. Du får med andre ord den samme rammen for forsikringene du har i dag.

Hvilke fordeler får jeg med den nye avtalen?

Den nye forsikringsavtalen gir både gunstige og konkurransedyktige vilkår.

Rask og god rådgivning

Vi lanserer et eget Econa forsikringskontor slik at du raskt og enkelt kan komme i kontakt med en forsikringsrådgiver, uten lange ventetider og køer. Her snakker du med en rådgiver som kan hjelpe deg å finne de beste forsikringene for din livssituasjon. 

Gode avtaler for unge, familier og studenter

Vi vet at medlemmer som står tidlig i jobbkarrieren eller i en etableringsfase trenger gode og tilpassede forsikringstilbud. Derfor er vi glade for å lansere et eget tilbud for Econa Ung, Econa Ung Familie og Studentpakke. Ta kontakt med vårt forsikringskontor for mer informasjon om disse tilbudene.

Gode rabatter

Som Econa-medlem får du tilbud om: 

  • 25% rabatt hvis du kjøper 1 individuell forsikring
  • 35% rabatt hvis du kjøper 3 individuelle forsikringer
  • Vilkårsgaranti i 1 år på både individuelle og kollektive forsikringer

Må jeg levere nye helseopplysninger i forbindelse med overføring av personforsikringene?

Nei. Forsikringene flyttes automatisk over til ny leverandør uten at du trenger å oppdatere dine helseopplysninger. 

Hvor skal jeg melde skadesaker?

Hvis skaden har skjedd før 1. januar 2023 skal skaden meldes til Storebrand. Pågående skadesaker/utbetalinger behandles også av Storebrand. Skader skjedd etter 1. januar 2023 meldes til Econa Forsikring. 

For andre henvendelser, ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere på Econa forsikringskontor:
Tlf: 22 82 80 00 eller forsikring@econaforsikring.no