Investorskolen

Investorskolen er en videoserie med åtte korte videoer hvor du lærer mer om Nordeas tilnærming til kapitalforvaltning og får et innblikk i deres spareunivers. Bruk cirka 10 minutter på Investorskolen og øk din kompetanse på sparing, og få noen tips til hvordan du kan få mest mulig ut av dine penger.

Nordeas investeringseksperter, Erik Bruce og Joachim Bernhardsen, vil i videoserien nedenfor gi deg tips og råd slik at du kan komme i gang med din sparing.

Investeringer innebærer alltid en viss grad av risiko. Å ha kompetanse her hjelper deg med å forstå risiko og avkastning knyttet til ulike investeringsalternativer, og du kan ta bedre beslutninger. 

Allerede medlem? Logg inn øverst til høyre.

Kapittel 1: Introduksjon

Erik Bruce, sjefsstrateg i Nordea, og Joachim Bernhardsen, investeringsstrateg i Nordea, gir en smakebit på Nordeas tilnærming til kapitalforvaltning, og et innblikk i dine sparefordeler som Econa-medlem. 

Kapittel 2: Hvordan bygge en portefølje?

En portefølje må bygges for å tilpasse dine preferanser. Sentrale spørsmål er hvor lang tidshorisont du har, toleranse for risiko og behov for pengene underveis.

Kapittel 3: Tiden er din venn

Tiden er din venn når det kommer til sparing i aksjemarkedet. Aksjemarkedet kan svinge mye på kort sikt, men i takt med at tidshorisonten øker så øker sannsynligheten for positiv avkastning og høy avkastning.

Kapittel 4: Månedlig sparing

Ved månedlig sparing setter du opp en spareavtale i nettbanken hvor det trekkes et valgfritt beløp som investeres i finansmarkedet. Nordea har et bredt produktunivers, og du velger selv hvilket fond du ønsker. Som en grunnstein i enhver aksjeportefølje anbefales et bredt globalt aksjefond.

Kapittel 5: Time markedet

Det er ikke unormalt å bli litt nervøs når aksjemarkedet faller og en ser at verdien av sparepengene faller. Nordeas klare råd er imidlertid å ikke forsøke å time topper og bunner i aksjemarkedet. Hvis du klarer å selge på topp og kjøpe på bunn er jo det helt supert, men det er ikke realistisk.

Kapittel 6: Diversifisering

Diversifisering handler om å ikke legge alle eggene i samme kurv. Det gjelder både på tvers av selskaper, sektorer og regioner.

Kapittel 7: Rentemarkedet

Rentemarkedet får ofte mindre omtale enn aksjer, men kan like fullt være en viktig del av en investeringsportefølje.

Kapittel 8: Oppsummering

Ved langsiktig sparing bør en ha man god andel aksjeplasseringer, men da må man også tåle svingninger.

Husk at du som Econa-medlem har tilgang til spare- og investeringsrådgivning fra Nordea – i tillegg til gode digitale løsninger.