Reisetid er arbeidstid

Flere økonomer har fleksible jobber, der blant annet konsulentoppdrag og rådgivningsoppdrag ofte medfører at du må utføre jobben et annet sted enn på ditt vanlige arbeidssted. Men har du krav på lønn for reisetiden, eller må du bruke av fritiden din?

mann løper til toget

I 2017 avgjorde Høyesterett i en dom at pålagt reising til og fra annet arbeidssted enn det ordinære, er å anse som arbeidstid. Vi i Econa er glade for at Høyesterett støttet arbeidstakerne og deres organisasjoner. Organisert arbeidsliv nytter!

Bakgrunn: reisetid for en polititjenestemann

I 2017 krevde en polititjenestemann sammen med Politiets Fellesforbund at reisetiden forbundet med tre konkrete oppdag måtte regnes som arbeidstid. Staten var uenig i at reisetiden skulle regnes for arbeidstid, og at det kun var når oppdraget ble utført at polititjenestemannen at arbeidstid skulle beregnes.

Saken ble sendt til EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse, i det EUs arbeidstidsdirektiv også var relevant for Høyesteretts avgjørelse. EFTA-domstolen mente i sin rådgivende uttalelse at oppdragene måtte anses for å være arbeidstid.

Hva er «å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen»?

Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til, var om reisetiden til og fra oppdragene var å anse som å «utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen». Dette svarer Høyesterett ja på. Noen av momentene Høyesterett la vekt på, var at polititjenestemannen utførte sine arbeidsoppgaver innenfor rammen av sitt arbeidsforhold – altså at polititjenestemannen var pålagt å utføre visse arbeidsoppgaver. I tillegg stod polititjenestemannen til arbeidsgivers disposisjon – altså han måtte følge arbeidsgivers instrukser.

Polititjenestemannen mente også at reisetiden måtte være overtidsberettiget, men dette sa Høyesteretts flertall på 4 dommere nei til. De la vekt på at det primære med reisene var selve forflytningen til og fra tjenestestedene hvor man skulle utføre «aktivt politiarbeid». En Høyesterettsdommer var uenig i dette standpunktet, og mente at polititjenestemannen burde fått overtidsgodtgjørelse.

Econa er glade for dommens resultat. Mange av medlemmene våre reiser mye i forbindelse med jobben og dommen kan være med på å gi gode argumenter for også hvorfor reisetiden også bør regnes som arbeidstid.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.