Har arbeidsgiver lov til å utsette oppstartsdato?

Flere av medlemmene våre, særlig de som skal starte i sin første jobb, opplever at arbeidsgiver ønsker å utsette oppstarten av ansettelsesforholdet. Her gir vi deg noen råd om hva du bør gjøre om du havner i en slik situasjon.

Kvinne arbeidskontrakt

Du må samtykke til endret oppstart

Et av de mest grunnleggende prinsippene vi har i norsk avtale- og arbeidsrett er at «avtaler skal holdes». Dette betyr at der det er avtalt en konkret dato for oppstart, er den bindende for begge parter – både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Dersom du har fastsatt oppstartsdato i din ansettelsesavtale, vil en utsatt oppstartsdato som regel utgjøre en såpass stor endring av dine ansettelsesvilkår, at en slik endring vil enten kreve ditt samtykke, eller en formell endringsoppsigelse fra arbeidsgiver.

Bakgrunnen for virksomhetens ønske om utsatt oppstartsdato, ser vi ofte er markedsmessige eller økonomiske utfordringer i bedriften. Mest sannsynlig vil en virksomhet som ber sine ansatte om å utsette tiltredelsesdatoen, ha saklig grunn til å kunne si opp arbeidstaker med grunnlag i virksomhetens forhold, dersom arbeidstakeren ikke samtykker i utsatt oppstartsdato. Men en oppsigelse vil også gi deg som arbeidstaker automatisk en rekke rettigheter inkludert retten til å bestride oppsigelse og fortrinnsrett til nye stillinger i virksomheten. Dette ønsker virksomheten ofte å forhindre, og vil i mange tilfeller spekulere i at de ansatte aksepterer utsatt oppstartsdato og eventuelt finner seg nytt arbeid i mellomtiden. Dersom en virksomhet først har økonomiske utfordringer er det også ikke usannsynlig at disse vil vedvare, og at man finner seg i samme situasjon når det nærmer seg den utsatte oppstartsdatoen.

Vi anbefaler at du undersøker flere punkter før du eventuelt aksepterer utsatt oppstartsdato.

Arbeidsgiver bør blant annet begrunne følgende

  • Hva er årsaken til at tiltredelse må utsettes?
  • Gjelder utsettelsen alle nyansatte?
  • Hvis det kun er noen som er plukket ut, hva er bakgrunnen for at du må starte senere?
  • Hvor lang utsettelse er det snakk om?
  • Ytes det noen økonomisk kompensasjon for aksept av utsatt oppstartsdato?
  • Hva er den videre prosessen dersom jeg ikke godtar utsatt oppstartsdato?

Det er først og fremst virksomhetens som har noe å tjene på at du samtykker til utsatt oppstartsdato. Du har lite å vinne ved å akseptere utsatt oppstartsdaato, i alle fall dersom det dreier seg om en lang periode, du ikke har noen ny jobb å gå til og det ikke ytes økonomisk kompensasjon. Du bør heller ikke si opp stilingen selv eller heve kontrakten, da kan du risikere karantenetid for dagpenger og du vil ikke ha de samme rettighetene dersom du ble gitt en oppsigelse fra selskapet, herunder fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten. Karantenetid for dagpenger hos NAV er normalt 18 uker dersom arbeidstaker sier opp sin stilling uten rimelig grunn. Man kan muligens hevde at arbeidstaker i et slikt tilfelle vil ha rimelig grunn til å si opp sin stilling eller heve avtalen. Like fullt er risikoen for at NAV legger en annen forståelse til grunn, til stede.

Du vil derfor ha lite å tape på å ikke akseptere utsatt oppstartsdato og heller vente på en eventuell oppsigelse fra arbeidsgiver. Forutsatt at du oppfyller vilkårene for dagpenger, krav til tidligere arbeidsinntekt mv., vil du i det minste gå klar av karantenetid for dagpenger.

Tips

  • Ikke aksepter en utsatt oppstartsdato uten videre.
  • Ikke si opp stillingen din selv, om du ikke har ny jobb å gå til.
  • Gå i dialog med arbeidsgiver om en kompensasjon eller vent på at arbeidsgiver selv sier opp ansettelsesforholdet grunnet virksomhetens forhold. Da er du som et minimum sikret lønn i oppsigelsestid, som i de fleste tilfeller er 14 dager eller en måned fra oppstartsdato.

Er du usikker på om du bør akseptere en utsettelse av tiltredelsesdatoen? Ta kontakt med oss i Econa. Juristene våre kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt arbeidsgiver har saklig grunnlag til å be om en utsettelse.

Les våre tips til alt fra søknadsskriving til hva du må tenke på før du skriver under arbeidsavtalen.