Har arbeidgiver lov til å utsette oppstartsdato?

Flere av medlemmene våre – særlig de som skal starte i sin første jobb – opplever at arbeidsgiver ønsker å utsette oppstarten av ansettelsesforholdet. Her gir vi deg noen råd om hva du bør gjøre hvis du havner i en slik situasjon.

Kvinne arbeidskontrakt

Et av de mest grunnleggende prinsippene vi har i norsk avtale- og arbeidsrett er at «avtaler skal holdes». Dette betyr at der det er avtalt en konkret dato for oppstart, er den bindende for begge parter – både arbeidsgiver og arbeidstaker. For at arbeidsgiver skal kunne endre oppstartsdatoen, krever det at lovens vilkår for å endre avtalen er oppfylt. Hvis arbeidsgiveren din prøver på dette, anbefaler vi derfor at du tar kontakt med en av advokatene i Econa.

Du må samtykke til endret oppstart

Det mest aktuelle for arbeidsgiver er å innhente arbeidstakers aksept for avtaleendringen. Dersom partene er enige i en avtaleendring, vil denne gjelde istedenfor opprinnelig avtale. 

Samtidig gir ikke dette arbeidsgiver adgang til å be om utsettelse uten saklig grunn. Vi anbefaler derfor at du undersøker flere punkter før du aksepterer utsettelsen.

Arbeidsgiver bør begrunne forsinket oppstart

  • Hva er årsaken til at tiltredelse må utsettes?
  • Eksisterer arbeidsoppgavene du skulle jobbe med?
  • Gjelder utsettelsen alle nyansatte?
  • Hvis det kun er noen som er plukket ut, hva er bakgrunnen for at du må starte senere?

Diskuter gjerne med Econas advokater hvordan arbeidsgiver besvarer disse spørsmålene.

Hvis arbeidsgiver kan gi saklige og gode svar på disse spørsmålene, kan det unntaksvis være klokt å akseptere utsettelsen. Sier du nei, kan det medføre en oppsigelse. En virksomhet som ber sine ansatte om å utsette tiltredelsesdatoen, er som regel i en presset situasjon, og kan derfor kunne si deg opp med grunnlag i virksomhetens forhold. Forhåpentligvis vil du ved å vise fleksibilitet ha en jobb å gå til når ting stabiliserer seg igjen.

Er du usikker på om du bør akseptere en utsettelse av tiltredelsesdatoen? Ta kontakt med oss i Econa. Juristene våre kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt arbeidsgiver har saklig grunnlag til å be om en utsettelse.

Les våre tips til alt fra søknadsskriving til hva du må tenke på før du skriver under arbeidsavtalen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.