Det skjulte arbeidsmarkedet – der de fleste stillinger er

Ofte må du se langt etter drømmejobben, ikke fordi den ikke er der, men fordi mer enn fire av ti stillinger aldri blir utlyst offentlig. Tall fra NAV viser at 42 prosent av bedriftene ikke utlyste stillingen offentlig ved siste ansettelse.

Reidar Myrvang
Foto: Lederrådgivning AS

Tall fra NAV viser at med andre ord at 42 av 100 stillinger går i det såkalte skjulte arbeidsmarkedet; et tall som svinger i takt med konjunkturene. Noen tall antyder at tallet for skjulte stillinger er så høyt som seks til sju av ti, og i Danmark er tallet så høyt som åtte. Ingen vet eksakt hvor mange stillinger som er i det skjulte arbeidsmarkedet, men ligger sannsynligvis et sted mellom dette.

Det er uttalt fra profesjonelt hold at de fleste av oss må være forberedt på minst fem store karrieremessige omstillinger i løpet av et yrkesaktivt liv.

For den enkelte av oss innebærer dette at livslang læring er et begrep som har rot i virkeligheten og er en nødvendighet. For organisasjoner innebærer dette at det er nødvendig å besitte kunnskap, metoder og verktøy som muliggjør en best mulig forvaltning og videreutvikling av medarbeidernes kompetanse og kunnskap.

Uansett handler det ikke om enten eller, men om å være posisjonert og aktiv i begge markeder når du jakter på drømmejobben.

Hvordan får du så tilgang til dette markedet også?

Lenger ned i artikkelen vil jeg komme med noen konkrete tips.

Så hva er forskjellen på det åpne og skjulte arbeidsmarkedet?

Det åpne stillingsmarkedet er der alle får samme mulighet til å se stillinger som er tilgjengelige. Eksempler på dette er stillingsannonser som utlyses i aviser, stillingsbaser på nett som finn.no og nav.no, sosiale medier i form av LinkedIn og Facebook og egen firmanettside.

Det skjulte arbeidsmarkedet er der stillinger ikke utlyses offentlig, hvor ikke alle får tilgang til kunnskap om de stillingene som er ledige, og derav heller ikke får vist interesse for disse stillingene.

Kilde: Reidar Myrvang, Partner Hudson Nordic AS Leadership Development & Executive Outplacement

En av grunnene til at man kun benytter rekruttering i det skjulte arbeidsmarkedet, kan være at man vurderer at det er for høye kostnader forbundet med en formell rekrutteringsprosess. Grunnen kan også være forbundet med kostnader og risiko knyttet til en mulig feilansettelse, eventuelt tidsbesparelse med mer.

Stillingene i det skjulte arbeidsmarkedet blir besatt for eksempel gjennom intern rekruttering, nettverk, bemanningsbyråer, venner eller personlige henvendelser.

Fordelen med det skjulte arbeidsmarkedet er at konkurransen her er betydelig mindre enn i det åpne arbeidsmarkedet.

Sju tips for å posisjonere seg best mulig i det skjulte arbeidsmarkedet:

  • LinkedIn – gjør deg søkbar og vær aktiv. LinkedIn benyttes av mange hodejegere, rekrutterere og HR-mennesker når man skal finne attraktive ledere og medarbeidere. Det er viktig å ha en oppdatert og god LinkedIn-profil som er søkeoptimalisert, og som forteller tydelig hva du er spesielt god på. Viktig med et godt og oppdatert bilde, en tittel som er beskrivende, og en veldig god oppsummering av hva du kan. Tenk gjerne på dette som et kort sammendrag av din profesjonelle karriere. Her er det også smart å legge ved nøkkelord, tenk igjennom hvilke arbeidsoppgaver du har hatt i de ulike rollene. Dette sørger for at du kommer høyt opp i treff når man søker etter kandidater. LinkedIn handler mye om å se og bli sett. Det å være aktiv og synlig på LinkedIn gir ofte uante muligheter … Synlighet handler om å dele, like og legge ut egne oppdateringer og gjerne artikler for å bygge opp din egen merkevare. Dette bidrar til at du er synlig for dem som er i ditt nettverk. Det er myte at man skal ha flest mulig kontakter på LinkedIn – legg heller vekt på å ha kvalitet i nettverket ditt. Også her gjelder regelen om at den som gir, også får mer tilbake.
  • Registrer deg hos bemanningsselskaper, rekrutteringsfirmaer og på bedriftens hjemmesider (portal for åpne søknader med mer). Velg de selskaper du synes virker best, og registrer deg, ha din bakgrunn i fokus og hvilke typer stillinger de tilbyr, for eksempel finans og økonomi, hvis du ikke står overfor et totalt karriereskifte. Følg aktivt opp på telefon etter registrering.
  • Personlig merkevarebygging. Bruk sosiale medier og andre kanaler aktivt der du tror du kan finne beslutningstagere. Valgene er ofte mellom blogg, YouTube, Twitter, LinkedIn med mer. Front din kunnskap og erfaring, de som utfordrer, blir ofte husket. I tillegg er det viktig å bruke tidsriktige og ikke utdaterte ord: Følg med i tiden.
  • Identifiser hvem som jobber der du har lyst til å jobbe. Undersøk om du kjenner noen som jobber der du har lyst til å jobbe, eller har jobbet der tidligere. Mennesker som anbefaler hverandre, gir som regel kortere vei til målet.
  • Følg mulige arbeidsgivere i sosiale medier. Veldig mange bedrifter bruker sosiale medier til å informere og oppdatere markedet. Følg selskapene, gratuler og kommenter når du føler at du ønsker det. Vær aktiv, men på et profesjonelt vis. Del aktivt relevante artikler, og skriv gjerne egne, kommenter og knytt deg til personer som du ønsker å ha i ditt nettverk. Følg rekrutterere og firmaer, mange stillinger synliggjøres bare her.
  • Send en åpen søknad. Bruk tid på denne for å skille deg ut. Får du ikke jobb i denne runden, blir søknaden ofte tatt vare på, og mange har opplevd å bli kontaktet i ettertid og tilbudt jobb så lenge de er kvalifisert.
  • Aktiv bruk av ditt nettverk. En god taktikk for å lande ny jobb er å følge godt med i sosiale medier, snakke med mennesker som kanskje skal ansette, eller kanskje kjenner du noen som skal ansette? Delta på frokostseminarer, kurs og tilstelninger, bedriftspresentasjoner og lignende, vis interesse, ofte er det headhuntere og rekrutterere med som publikum, benytt muligheten til å mingle aktivt. Invester i mange kopper kaffe med tidligere ledere, kollegaer eller venner. En måte å utvide sitt nettverk på er å delta på formelle nettverksmøter hvor man gjerne treffer beslutningstagere som kan spille inn et par navn på personer man bør knytte kontakt med.

Aktivitet og synlighet er kombinasjonen som gir flest muligheter når det gjelder posisjonering i det skjulte arbeidsmarkedet. Vær trygg på deg selv og din kompetanse og erfaring.

Skrevet av Reidar Myrvang

Les hele artikkelen i Magma nr. 2/2019