Artikler innenfor kategorien "Utdanning"
 • Mastergraden din legger grunnlaget for jobben du får etter studiene, og for karrieren du skal bygge deg. Den kan fungere som en døråpner til arbeidslivet og gi deg flere spennende muligheter tidlig i yrkeslivet. Men hva ser egentlig arbeidstakerne etter når de vurderer kandidater rett fra skolebenken? Og hva mener de at du burde tenke på når du velger mastergrad?

 • 25.januar 2022 gjennomførte Econa et webinar for å hjelpe økonomistudenter på bachelornivå med å velge mastergrad. Et bredt utvalg av eksperter fra Econa, BI, NHH, ANSA, og fra revisjonsselskapet RSM deltok med sine perspektiver og svarte på studentenes spørsmål.

 • Når du skal velge om du skal ta mastergrad og hvilken mastergrad du eventuelt skal ta, er det mange faktorer å ta med i beregningen. Vi har stilt rådgivere ved de største skolene i Norge 5 spørsmål for å hjelpe deg på vei.

 • Det siste halvannet året har studentene opplevd en studiehverdag i stadig endring. Kollokviegrupper, felleslunsj, gruppeundervisning og lange dager på biblioteket ble brått erstattet med en foreleser gjennom skjermen på fanget i sofaen. Samtidig ble eksamen digital. Uten å stille spørsmål ved fortiden er det nå tid for å stille spørsmål ved fremtiden. For i hvilken grad reflekterer eksamen arbeidslivet? Er dagens eksamensformer utdatert?

 • Denne sommaren har eg prøvd å ta eit djupdykk i temaet berekraft og klima, og visst er det omfattande. Eg har lest IPCC sin klimarapport, kor dagens situasjon blir skildra som kode rød for menneskeslekta, samstundes som vi var vitne til at delar av Europa vart tatt av flaum, mens andre brann ned. No sit eg igjen med spørsmål om kvifor vi ikkje lærer meir om berekraft og klima i utdanninga, når det er kunnskap vi som framtidas leiarar treng?

 • Arbeidsmarkedet for masterutdannede økonomer når nye høyder. Likevel preges det av kjønnsforskjeller. Hele ni av ti menn oppgir å ha fått jobb før fullført studie, mot syv av ti kvinner.

 • Koronapandemien har gjort mange bekymret for mulighetene i arbeidsmarkedet. Ferske tall fra Econas årlige studentundersøkelse viser derimot at arbeidsmarkedet er brennhett for de nyutdannede økonomene. Hele åtte av ti avgangsstudenter har fått fast jobb før endt studietid.

 • Seks økonomistudenter lot oss smugkikke på hybelen sin, leiligheten sin og kollektivet sitt. Velkommen til studentlivet. Livet skal aldri mer bli det samme.

 • Fagområdet etikk, samfunnsansvar og bærekraft er blitt en like viktig del av bachelorgraden som de mer tradisjonelle fagene bedriftsøkonomi, markedsføring og finansiell analyse. Men selv om handelshøyskolene stadig utvikler utdanningstilbudet, kunne de blitt flinkere til å utfordre studentene på bevissthet om egne verdier og adferd for den dagen de kommer ut i arbeidslivet.

 • Økonomistudentene i Econa mener det offentlige bør profilere seg mer aktivt overfor nyutdannede økonomer. Econas årlige studentundersøkelse viser at kun sju prosent av studentene vil begynne i det offentlige.

 • I etableringsfasen flytter man gjerne oftere. Som medlem av Econa får du flere fordeler som kan gjøre flytteprosessen både enklere og billigere.

 • Studentansvarlig i Econa, Simen Høgberg, har regnet på verdien av et studentmedlemskap for deg. Bruk medlemskapet ditt!

 • Siden jeg var liten har jeg reist mye sammen med familien min, men etter at jeg ble student, måtte jeg begynne å betale for reisene selv.

 • Få en orden og struktur på pensum. Hva er du god på, hva må du øve på for å bli god og hva må du prioritere?