Artikler innenfor kategorien "Utdanning"
 • 25.01.22

  Når du skal velge om du skal ta mastergrad og hvilken mastergrad du eventuelt skal ta, er det mange faktorer å ta med i beregningen. Vi har stilt rådgivere ved de største skolene i Norge 5 spørsmål for å hjelpe deg på vei.

 • Det siste halvannet året har studentene opplevd en studiehverdag i stadig endring. Kollokviegrupper, felleslunsj, gruppeundervisning og lange dager på biblioteket ble brått erstattet med en foreleser gjennom skjermen på fanget i sofaen. Samtidig ble eksamen digital. Uten å stille spørsmål ved fortiden er det nå tid for å stille spørsmål ved fremtiden. For i hvilken grad reflekterer eksamen arbeidslivet? Er dagens eksamensformer utdatert?

 • Denne sommaren har eg prøvd å ta eit djupdykk i temaet berekraft og klima, og visst er det omfattande. Eg har lest IPCC sin klimarapport, kor dagens situasjon blir skildra som kode rød for menneskeslekta, samstundes som vi var vitne til at delar av Europa vart tatt av flaum, mens andre brann ned. No sit eg igjen med spørsmål om kvifor vi ikkje lærer meir om berekraft og klima i utdanninga, når det er kunnskap vi som framtidas leiarar treng?

 • Arbeidsmarkedet for masterutdannede økonomer når nye høyder. Likevel preges det av kjønnsforskjeller. Hele ni av ti menn oppgir å ha fått jobb før fullført studie, mot syv av ti kvinner.

 • Koronapandemien har gjort mange bekymret for mulighetene i arbeidsmarkedet. Ferske tall fra Econas årlige studentundersøkelse viser derimot at arbeidsmarkedet er brennhett for de nyutdannede økonomene. Hele åtte av ti avgangsstudenter har fått fast jobb før endt studietid.

 • Seks økonomistudenter lot oss smugkikke på hybelen sin, leiligheten sin og kollektivet sitt. Velkommen til studentlivet. Livet skal aldri mer bli det samme.

 • Fagområdet etikk, samfunnsansvar og bærekraft er blitt en like viktig del av bachelorgraden som de mer tradisjonelle fagene bedriftsøkonomi, markedsføring og finansiell analyse. Men selv om handelshøyskolene stadig utvikler utdanningstilbudet, kunne de blitt flinkere til å utfordre studentene på bevissthet om egne verdier og adferd for den dagen de kommer ut i arbeidslivet.

 • Økonomistudentene i Econa mener det offentlige bør profilere seg mer aktivt overfor nyutdannede økonomer. Econas årlige studentundersøkelse viser at kun sju prosent av studentene vil begynne i det offentlige.

 • I etableringsfasen flytter man ofte hyppigere. Som medlem av Econa er det flere fordeler som kan gjøre flytteprosessen både enklere og billigere.

 • Studentansvarlig i Econa, Simen Høgberg, har regnet på verdien av et studentmedlemskap for deg. Bruk medlemskapet ditt!

 • Siden jeg var liten har jeg reist mye sammen med familien min, men etter at jeg ble student, måtte jeg begynne å betale for reisene selv.

 • Få en orden og struktur på pensum. Hva er du god på, hva må du øve på for å bli god og hva må du prioritere?

 • Eivind Emil Andersen er 23 år gammel og studerer ved Norges Handelshøyskole. Han merket fort at et medlemskap i Econa er gunstig for videre karriere.

 • Til høsten starter Jørgen Soldal fra Bergen det tredje året på Høgskulen på Vestlandet campus Bergen. Ved siden av studiene er han glad i finne på sosiale ting med venner og medstudenter. Derfor var det midt i blinken å bli medlem av en organisasjon som Econa.