Artikler innenfor kategorien "Kvinner og likestilling"
 • Jeg har lederansvar og er også ansvarlig for lønnsjusteringer. Jeg har en kvinnelig medarbeider som har vært i foreldrepermisjon nesten hele siste år. Arbeidsgiver er i en litt anstrengt økonomisk situasjon. Hva er riktig å gi i lønnsforhøyelse til denne medarbeideren?

  16.03.22
 • Når arbeidstakere får barn, sakker de ofte akterut i karrieren. Men det finnes flere grep og tiltak både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta for å sikre en fortsatt karriere- og lønnsutvikling.

  13.09.21
 • Vi vet at langvarig fravær fra arbeidslivet, som permisjon, er et karrierehinder. Men hva kan du selv gjøre for å bøte på skadene ved langvarig fravær?

  06.08.21
 • Hvorfor er det så få kvinner i toppledelsen i det private næringsliv? Er det fordi kvinnene ikke vil, orker eller har motivasjonen og drivkraften til et så ansvarsfullt arbeid? Forskning tyder på at det er feil. For kvinner både vil og kan!

  06.08.21
 • I 1969 var det kun 17 jenter som begynte ved NHH. I dag viser studenttallene like mange jenter som gutter på økonomistudiene i Norge. Ulikhetene starter først når studentene velger spesialisering. Hva skjer videre i karrieren om man satser på henholdsvis organisasjon og ledelse, internasjonal business eller finans?

  06.08.21
 • – Det tøffeste du kan gjøre i norsk næringsliv i dag, er å starte et selskap! Kremena Toshevas budskap er krystallklart, men likevel oppfordrer hun flere til å tørre. Få med deg gode råd til ferske gründere!

  06.08.21
 • En forsvinnende liten del av toppledere i privat næringsliv er kvinner, selv i Norge – ett av verdens mest likestilte land. Hvordan skal vi sikre at flere dyktige kvinner kommer seg til toppen? Vi laget podcast for å finne svarene!

  06.08.21
 • Samfunnet vårt blir stadig mer mangfoldig, så hvorfor og hvordan skal norske bedrifter klare å gjenspeile dette i toppledelsen og styrerommene? Det kan du høre mer om i denne julespesial av vår egen podcast.

  06.08.21
 • – Vi må bygge organisasjonen rundt mennesket, ikke omvendt. Enhver organisasjon og ethvert samfunn som klarer å sette mennesket i sentrum, vil ha større sjanser for å lykkes og bygge et bærekraftig samfunn enn de som har aktivitet, produkt, tjenester og lønnsomhet i sentrum, sier mangfoldsleder Loveleen Rihel Brenna.

  07.07.21
 • Hva er årsaken til at kvinner tjener mindre enn menn, og at det er flere som heter Arne blant de 100 best betalt lederne enn det er kvinner? Dessverre baserer mange sitt svar på fordommer og uriktige antakelser om kvinners preferanser og ambisjoner.

  04.03.20