Mann som ser rett inn i kamera med et forsiktig, men lurt smil.

Verdien i samfunnet bør reorienteres i retning av å øke biomangfold og sosial tillit, ikke undergrave planetens tålegrenser ved å overutnytte fellesgodene.

Per Espen Stoknes ,