Dette bør du ha i lønnsvekst i år

Økonomene gjør det godt! Lønnsstatistikken for 2021 viser fire tydelige tegn på et solid arbeidsmarked: rekordhøy andel jobbskifter, god lønnsvekst, få ledige nyutdannede og økt opplevd attraktivitet. Men hvor mye er det rimelig å forvente seg i lønnsvekst for akkurat deg?

Andrea Piacquandio/Pexels

Hva du leverer gjennom året, og din stillings markedsverdi er utgangspunktet for hva du kan argumentere for i lønnsvekst. Vanlig variasjonen i lønnsvekst i 2021 er alt fra 0–100 000 kroner for medlemmer uten jobbskifte. 

Tidlig i karrieren er normalt sett lønnsveksten høyest. Median lønnsvekst blant de med 1–5 års arbeidserfaring var i år 50 000 kroner (8,2 prosent i relativ vekst). Sammenliknbart tall for de med 21–25 års arbeidserfaring er 35 000 kroner (3,3 prosent i relativ vekst). *

Jobbytter gir normalt sett god lønnsvekst. Ser vi på medlemmer som har vært 6–10 år i arbeidslivet, er median lønnsvekst for de som byttet jobb og nå er i offentlig sektor på 46 000 kroner (relativ vekst på 6,9 prosent). Tilsvarende for privat sektor er 96 000 kroner (relativ vekst på 12,8 prosent.) Omtrent en av tre i denne gruppen oppgir å ha skiftet jobb.

Jobbytter gir i snitt betydelig lønnsvekst fra det ene året til det andre. Men - det vi har analysert av data tyder ikke på at hyppige jobbytter er eneste vei mot god lønn på sikt. Det er rett og slett ikke et konkret svar på hva som gir god lønn på sikt – utover at du må få mer ansvar for å få de virkelig høyt betalte stillingene.

Econas politikk er at du skal argumentere for høyere lønn ut fra det du leverer for din arbeidsgiver og den alternative verdien for din kompetanse. 

Når du skal vurdere lønnsvekst, anbefaler vi deg å ta utgangspunkt i nominelle kroner, og ikke prosenter. Lønnsvekst per år er mye mer stabilt målt i nominelle kroner enn den relative veksten. For en arbeidsgiver høres kanskje 6 prosent mye ut, mens 30 000 kroner er mer overkommelig.

For å finne ut av hva som er rimelig lønnsvekst for akkurat deg må du ta i bruk lønnskalkulatoren. Det er leveransene dine som er grunnlag for hvordan du kan tolke statistikken du får ut av lønnskalkulatoren. Det er dette som er din alternative verdi i arbeidsmarkedet.

Sjekk hvordan du ligger an med Econas lønnskalkulator!

Vanlig lønnsvekst uten å bytte jobb finner du i lønnskalkulatoren ved å velge «Samme» på ny jobb og et passende utvalg ellers. Et godt tips er å ikke velge for mye i lønnskalkulatoren.  Sektor, et lite intervall på eksamenskull og ansvarsnivå er stort sett nok.

En viktig ting å ta med seg er at ikke alle skal ha gjennomsnittlig lønnsvekst – har du levert veldig godt kan du godt argumentere ut fra verdier som ligger rundt øvre kvartil. Econas politikk er at du skal argumentere for høyere lønn ut fra det du leverer for din arbeidsgiver og den alternative verdien for din kompetanse. 

*Eksempel basert på medlemmer som ikke har byttet stilling og jobber i privat sektor