- Vurder jobbsituasjonen din nå

Ønsker du å bytte jobb eller reforhandle arbeidsvilkår så bør du ikke vente for lenge, råder Econas sjeføkonom Tore Vamraak.

Tekst: Jeanette E. H. Hammer

Det er fremdeles et godt arbeidsmarked for økonomer i Norge. En nedkjøling i økonomien vil imidlertid sørge for at stramheten i arbeidsmarkedet avtar fremover. Så hvordan bør du som arbeidstaker posisjonere deg fremover?

portrett av sjeføkonom i Econa, Tore Vamraak

Tore Grobæk Vamraak, Sjeføkonom i Econa

Foto: Julie Hrnčířová

– Jeg vil anbefale å utnytte muligheten i dag mens du fremdeles har markedet på din side. Hvis du går med tanker om jobb- eller karrierebytte, er det altså lurt å sette i gang nå. Det kan være bedre muligheter i dag enn om et år, råder Econas sjeføkonom Tore Vamraak.

Han betegner dagens arbeidsmarked som et åpent vindu som er i ferd med å lukke seg.

– Vi står med én fot i fryseboksen og én i stekeovnen. I fjor høst var bedriftenes hovedutfordring å få tak i ansatte, og slik har det fortsatt å være gjennom vinteren, våren og sommeren. Samtidig ser vi tegn til at svakere vekst i Europa også vil nå frem til oss, sier Vamraak.

– Hvis du jobber i en konkurranseutsatt bedrift og ønsker en tryggere jobb, gjør du kanskje lurt i å begynne sonderingene nå. Enn så lenge kan det til og med tenkes at den tryggere jobben er bedre betalt.

Dersom du ikke går med planer om å skifte jobb, kan det likevel lønne seg å se på hvilke betingelser du har, mener Vamraak.

– Mest sannsynlig er det enklere å forhandle opp lønnen din nå enn det er om et år. Sjekk Econas lønnskalkulator dersom du er usikker på om din lønn er konkurransedyktig.

Sjekk hvordan du ligger an med Econas lønnskalkulator!

Norge følger etter

Mye av aktiviteten vår er avhengig av energi, og når den blir dyrere, sakker veksttakten ned.

­– Høye energipriser som følge av krigen i Ukraina bremser veksttakten i amerikansk og europeisk økonomi, påpeker Econas sjeføkonom.

Sannsynligheten for tre kvartaler på rad med negativ økonomisk vekst, resesjon, er tilstedeværende i USA og Europa.

– Samtidig har vi en kinesisk økonomi som vakler. Den ene grunnen til det er at covid-strategien fremdeles er nedstengning. Den andre årsaken er boligboble, sier Vamraak.

China Evergrande, Kinas største boligbyggerselskap, holder seg flytende takket være statlig nødhjelp.

– Her hjemme er aktiviteten fremdeles høy, det er stor etterspørsel hos husholdningene etter to år med historisk høy sparing som følge av pandemien. Som følge av dette har vi høy kjøpekraft og høy etterspørsel. Men i horisonten truer mørke skyer fra USA og Kina, og de er på vei hit, påpeker han.

SSB-rapporten Konjunkturtendensene for Norge og utlandet som ble publisert 9. september, viser at kombinasjonen bred prisvekst,    økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt, sender Norge inn i en lavkonjunktur de neste årene. 

Statsbudsjettet for de mange

I forkant av statsbudsjettet gikk regjeringen ut med én pressemelding for å dempe husholdningenes forventninger til statsbudsjettet, og én som varslet grunnrenteskatt på havbruk. Vamraak tror neste års statsbudsjett vil være usedvanlig viktig og aktuelt for gjennomsnittlige nordmann å følge med på.

– Vi har i Norge hatt en slags tradisjon for at næringslivet skaper verdier på sin side og er nærmest frikoplet fra det offentlige, som driver med sitt. Nå skal nær 20.000 bedrifter få støtte for å håndtere sine strømutgifter. Dette slår direkte inn på bedriftenes økonomi. Dermed vil statsbudsjettet i større grad påvirke privat næringsliv, påpeker Econas sjeføkonom.

Han venter at de fleste av oss vil måtte leve med vesentlig mer usikkerhet fremover, både privat og i næringslivet generelt.

– Da gjelder det å ha buffere og handlingsrom til å møte det ukjente.

Dette vil igjen påvirke arbeidsmarkedet.

– Hvis du jobber i en konkurranseutsatt bedrift og ønsker en tryggere jobb, gjør du kanskje lurt i å begynne sonderingene nå. Enn så lenge kan det til og med tenkes at den tryggere jobben er bedre betalt.

Til dem som er ledere i offentlig og skjermet sektor har han følgende oppfordring:

– Vær bevisst på konkurransefortrinnet dere har ved å kunne tilby trygghet til deres ansatte.