Tok karrieregrep med Econas mentorprogram

Som nyutdannet lurte Hans Andreas Nordjordet på flere ting som han ikke ønsket å spørre sjefen sin om. Opptak i Econas mentorprogram ble en viktig del av hans utvikling og videre karrierevei – både i stilling og i lønn.

To kvinner og en mann som står sammen og smiler til kamera ute på en takterasse.

Foto: Charlotte Tunes
Tekst: Panthea Fereidoni Tonna

Etter endt masterstudie på BI Oslo startet Hans Andreas Nordjordet som IT-konsulent. Her kjente han på en nysgjerrighet og et savn etter å lære mer om bransjen han var i - helst fra noen som var kommet lenger enn han selv i karrieren. Han lurte også på flere ting som han syns var utfordrende å spørre sjefen sin eller andre kollegaer om. Han ønsket seg en ekstern sparringspartner, med mer fartstid enn seg selv, som han kunne diskutere blant annetnnsforhandlinger, lederbytter og smarte karrieregrep med.

Hans Andreas kjente til interne mentorprogram i flere bedrifter. Men selv ønsket han seg en ekstern mentor, og søkte seg derfor til Econas mentorprogram.

– Jeg visste jeg ville søke om plass i Econas mentorprogram. Så for å være sikker på å søke i tide, la jeg søknadsfristen inn i kalenderen min, og var klar til å søke så fort påmeldingen åpnet, sier Hans Andreas.

Selve søknadsprosessen opplevde han som enkel. Han fylte ut sine interesser, hva han ønsket å få ut av programmet og mentoren. Hans Andreas sier selv at denne reflekteringen var bra for han, for det gjorde han bevisst på hva han ønsket seg videre i karrieren. 

Gry Skjellvik og Kristin Ølberg er ansvarlige for mentorprogrammet til Econa. De syns det er svært gledelig å høre at Hans Andreas er fornøyd med sin deltakelse i programmet og er enig med han i viktigheten av selvreflektering.

– Som deltager bør man ha god bevissthet rundt hvilken problemstilling man ønsker å jobbe med. Det er også viktig med både tid og motivasjon til å gjennomføre programmet. De fleste mentorparene møtes en gang i måneden, sier Gry Skjellvik.

Jeg fikk en veldig god match med min mentor. Vi hadde både samme utdanning og bakgrunn, og så var det litt ekstra gøy at vi hadde samme fornavn. Jeg følte han var mitt fremtidige jeg.

I mentorprogrammet jobber Econa aktivt med å matche mentorer og adepter. Kristin Ølberg forteller at dette er en omfattende prosess, hvor målet er at begge i mentorparene skal føle en match.

– Vi intervjuer både mentorer og adepter for å avdekke hvilke behov adeptene har og hvilke problemstillinger mentorene ønsker å tilby sin støtte i.

Hans Andreas og mentoren opparbeidet stor grad av tillit til hverandre. At mentoren var ekstern, og ikke en kollega var en styrke. I løpet av mentorprogrammet møttes han og mentoren månedlig, i cirka to timer hver gang. Slik ble det kontinuitet i forholdet deres, og de hadde tett oppfølging med hverandre i programmets 12 måneder. 

Foto av smilende mann i dress.

Hans Andreas og mentoren opparbeidet stor grad av tillit til hverandre. At mentoren var ekstern, og ikke en kollega var en styrke.

Foto: Charlotte Tunes

– Jeg følte jeg kunne være 100% ærlig med min mentor. I all fortrolighet kunne jeg snakke om ulike problemstillinger i jobben min, og jeg var ikke redd for at det skulle slå tilbake på meg, sier Hans Andreas.

Da han etter hvert ble tilbudt ny rolle som prosjektleder, var mentoren svært god å ha.

– Mentoren min ga meg gode råd om hva som er lurt å gjøre som ny prosjektleder i en bedrift, hvordan ta tak i muligheter og utfordringer på strak arm, hvordan forberede seg til lønnsforhandlingene og til slutt hvordan gå frem om man er misfornøyd med lønnsoppgjøret.

Ølberg og Skjellvik deler Nordjordets refleksjoner over Econas mentorprogram. 

– Mentorprogrammet er et veldig godt tilbud for personlig vekst og utvikling, og mange ser stor nytte i å få gode råd innenfor et tema de ønsker å diskutere. Og så er det jo naturligvis inspirerende å høre hvordan mentoren din har håndtert lignende situasjoner som du selv står i. 

Hans Andreas anbefaler andre Econa-medlemmer å søke på mentorprogrammet.

– I konsulentbransjen sier vi at gode råd er dyre. For Econa-medlemmer er dette et gratis tilbud som er inkludert i medlemskapet ditt. Det koster deg en halvtime å søke på mentorprogrammet. Og du kan jo starte med en prøvesamtale med mentoren din for å sjekke om det er match. 

Les mer om Econas mentorordning her!