Tafatt politikk på klimatoll og offentlige søkerlister under Arendalsuka 2022

Econa var godt synlig under Arendalsuka 2022, Norges største møteplass for næringsliv og beslutningstakere. Vi var der for å representere økonomenes interesser i samfunnsdebatten.

Foto: Anita Arntzen
Tekst: Anniken Aarrestad og Emilie Nordstrøm

Vi arrangerte to debatter i samarbeid med Dagens Næringsliv, om klimatoll og offentlige søkerlister. Disse viste tydelige politiske konfliktlinjer, uten løsning. I tillegg deltok Econas administrerende direktør Nina Riibe på arrangementer i regi av EY og Skift. 

Konfliktfylte debatter 

Econa mener at klimatoll er et godt politisk verktøy for å nå klimamålene. Norsk Industri og statssekretær i Finansdepartementet er imidlertid mindre begeistret for EUs initiativ om å innføre klimatoll. Professor Gunnar Eskeland ved Norges Handelshøyskole er uenig: 

«Dette er hva Europa trenger for å opprettholde trøkket for utslippsreduksjoner i konkurranseutsatt industri».  

Se hele sendingen her. 

Foto: Econa

Under debatten om offentlige søkerlister var det høy temperatur mellom Klassekampens Mari Skurdal og Civitas Kristin Clemet på hvordan vi kan få offentlig kontroll på offentlige ansettelser. Hva synes du, bør vi få et nytt eller følge dagens lovverk? Se sendingen i opptak her 

Foto: Anita Arntzen

Klimadominans 

Bærekraft og grønn omstilling var de store temaene som preget årets Arendalsuke. Dette fokuset er både bra og nødvendig, men det er tydelig at bærekraftbegrepet utvannes. Econa synes derfor at det er bra at blant annet Storebrand diskuterte hvorvidt bærekraft som begrep er blitt for bredt og om det har mistet sin opprinnelige hensikt. Bærekraft og grønn omstilling krever mer enn bare ord. Econa følger med om debattene under Arendalsuka faktisk fører til handling.  

For å bidra til det grønne skiftet fortsetter Econa samarbeidet med Skift hvor Nina Riibe leder Store Klimaskift om sirkulær økonomi. I dette utvalget jobber flere norske toppledere sammen om større synlighet og forankring av sirkulær økonomi i den politiske debatten. I tillegg jobber vi denne høsten spesielt med utforming av politikk og nye grønne løsninger for våre medlemmer og internt i organisasjonen.