Prestasjon over psyke?

Tirsdag 6. desember rettet Econa Ung søkelyset mot den såkalte «generasjon prestasjon» og vår måte å tenke på jobb og karriere på. Vi stilte spørsmålet «er det presset fra arbeidsplassen som leder unge, ambisiøse arbeidstakere til stress og i ytterste konsekvens utbrenthet? Eller er det vår generasjon som ikke takler arbeidslivet?»

Foto: Econa

I høst har vi sett flere unge forbilder som offentlig forteller om egen psykiske uhelse. Som arbeidstakerorganisasjon med en stor andel unge medlemmer vet vi at disse profilene ikke er alene i å kjenne på psykiske plager i hverdagen.

Med psykolog Benjamin Silseth, komiker og serieskaper Jonis Josef, og byråleder og samfunnsdebattant Frida Marie Grande på scenen hadde vi en uformell, men konstruktiv, dialog om tankesettet til den ynge generasjonen. Gjennom samtalen identifiserte vi hva som gjør at vi ofte setter prestasjoner på arbeidsplassen høyere enn ivaretakelse av egen psykiske helse.  

Silseth ga forskningen og erfaringer fra sitt arbeid som psykolog som grunnlag for diskusjonen. Han problematiserte at generasjonen er oppvokst med tanken om at «vi kan oppnå hva vi vil så lenge vi jobber hardt nok for det». Generasjon prestasjon kjennetegnes av at vi ønsker å klatre karrierestigen raskt, at vi sammenligner oss med alle rundt oss, samtidig som vi til enhver tid skal være den beste versjonen av oss selv, både på jobb og på privaten. Vi pålegger oss selv en forventning om at så lenge vi jobber hardt nok og tar på oss alle oppgaver som kastes etter oss, så vil vi oppnå det vi sikter etter. Vi ender opp med å leve for å jobbe i stedet for å jobbe for å leve. Over tid er ikke dette forenelig med en god work/life balance, og konsekvensen er at prestasjoner går på bekostning av vår psykiske helse. 

Ung og utbrent  

Jonis Josef og Frida Marie Grande har begge vært åpne om egen utbrenthet denne høsten. På scenen delte de åpent om hvordan høsten har vært for dem, og hvordan det gikk så langt at de ble utbrent. Lange arbeidsdager, sene kvelder med oppdrag og produksjon, aldri si nei til prosjekter, og aldri være fornøyd med det som leveres var en gjenganger. Dette er typiske ting flere unge arbeidstakere på starten av sin karriere kan kjenne seg igjen i.  

Selv om erfaringene til Josef og Grande hadde flere fellestrekk, var det store forskjeller i hvordan hode og kropp responderte på den enorme arbeidsmengden. Å være utbrent, slite med å stå opp fra sengen, mye tårer, oppleve skam over egen psyke og kjenne på dårlig samvittighet for at du ikke klarte å stå i det lenger. Alle følelser vi må normalisere at vi prater om.

Psykisk helse i 2023 

Som psykolog mener Silseth at vi må begynne å se på psykisk helse på lik linje som vår fysiske. Skader du deg tar du hensyn til skaden og tilrettelegger for å bli frisk igjen. Men sliter du psykisk er det ikke like synlig, og det er vanskeligere å skjønne når du selv må sette inn bremsen.  

Psykisk helse for unge arbeidstakere er noe Econa Ung tar på alvor, og noe vi kommer til å bruke mer tid på i 2023. Vi mener bevisstgjøring og åpenhet må til for å bedre situasjonen for generasjonen, og dette er en rolle vi tar på alvor. Vi håper flere ønsker å bidra til bevisstgjøringen, og sette dette problemet på kartet! Vi gleder oss til å se flere av dere på arrangementene i 2023.