Pass på folka dine!

Det er stor mobilitet i arbeidsmarkedet om dagen. Etter mange måneder på hjemmekontor er ikke lojaliteten like sterk, og det er høy fart i jobbskiftene. Det er en stor utfordring å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Skal man bygge gode team fremover – så må man rett og slett passe på folka sine.

Bedre tider er på gang og det er mange ulike organisasjoner og bedrifter som nå ser sitt snitt til å kapre dyktige talenter over til seg. Kombinasjonen av hjemmekontor og liten samhandling fysisk bidrar til å senke terskelen for organisasjonslojalitet. Med bakgrunn i dette er ofte dine dyktigste ansatte mer tilbørlige til å ta en samtale om nye muligheter hos konkurrenter når muligheten byr seg.

Som leder er det viktig å kjenne sine medarbeidere. Det gir trygghet for begge parter i tillegg til at man ofte vet hvor man har hverandre. Lederrollen handler ofte om å utfordre kollegaer og andre.

Medarbeidere ønsker svært ofte å vokse i sine roller, oppgaver og ansvarsområder. Tillit er basisen i en god relasjon mellom leder og medarbeider og motsatt, har man ikke den så er det fort gjort å tråkke feil. Micromanagement og detaljstyring, kontrollering og etterprøvbarhet bygger ofte motivasjonen og tilliten ned. Ansatte som går på autopilot og er livredde for å gjøre feil skaper ikke noe godt utviklings- og læringsmiljø og aller minst et godt og konstruktivt arbeidsmiljø.

Suksessfaktorer for å holde på de beste folka er gjerne disse:

  • Utfordre dine ansatte med henhold til jobbinnhold og ansvar (de fleste har ofte mer å gå på)
  • Tillitt går begge veier, sørg for å ha en god toveis kommunikasjon
  • Viktig med god og tett dialog (kjenn folka dine og hva de ønsker/har behov for av lederstøtte/oppfølging)
  • Ansatte med jobbengasjement er viktig for enhver organisasjon (lavere turnover og høyere lønnsomhet samt forretningsutvikling)
  • Invester i utvikling av dine ansatte (stopper de stopper også organisasjonen som regel)
  • Karriere- og karriereplan for de ansatte. Utvikling og det å benytte hele potensialet er viktig for alle)

En rask oppsummering er å kjenne folka dine, ha tillit til de, utfordre de med henblikk å utvikle seg og være til stede når det er behov for det (analogt/digitalt). Rekruttering av nye nøkkelpersoner er både kostbart, krevende og komplekst som regel.

Reidar Myrvang

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.