Du finner mange økonomer på Stortinget

I høst var det høytidelig åpning av det 166. Storting. Vi har sett på hvor mange økonomer som skal være med å styre landet de neste fire årene.

Tirsdag 12. oktober var det høytidelig åpning av Stortinget, og blant de 169 som møtte til ekstremversjonen av første skoledag var vår egen sjeføkonom Tore Vamraak. Han var riktig nok kun på en gjesteopptreden som vararepresentant for Akershus Høyre, men var langt fra den eneste økonomen i salen. En rask opptelling forteller oss at 20 av representantene kaller seg for økonomer, og har en eller annen form for økonomisk-administrativ bakgrunn.

Hvis vi ser på hvor mange som kunne vært medlemmer av Econa, er historien litt annerledes. Forutsatt at informasjonen vi har klart å finne er korrekt, ville vi hatt syv representanter på Stortinget, om vi var et politisk parti. Det ville plassert oss rett bak Rødt og Venstre, som begge har åtte representanter inne. Derfra er det et stykke ned til henholdsvis MDG og KrF med tre representanter og Pasientfokus med en enkelt representant.

I likhet med resten av våre medlemmer er om lag halvparten av økonomene på Stortinget fra Oslo og Akershus. To representerer Hordaland, mens siviløkonom Helge Orten sikrer Møre og Romsdal en plass på listen. Ser vi på partitilhørighet er det fire av dem som representerer Høyre, mens Arbeiderpartiet har to stykker i sin Stortingsgruppe før statsrådspostene fordeles. Sigbjørn Gjelsvik sikrer at Senterpartiet også har en masterutdannet økonom i sin partigruppe.

Økonomer på Stortinget 2021.png