Nytt og bedre Magma

17. juni 2021 fikk Econas tidsskrift Magma helt ny drakt.

Nina Riibe

Foto: Econa
Jeg er stolt av å presentere Magma i et nytt og moderne design, og med større fokus på det redaksjonelle innholdet. Vi har nemlig knyttet til oss flere dyktige journalister, skribenter og fotografer. Ambisjonen er å skape et spennende og leseverdig tidsskrift, og samtidig ivareta kjernen, som fortsatt er forskning og vitenskap innenfor faget vårt. Å holde seg faglig oppdatert har aldri vært viktigere enn nå.

Magasinet vil derfor bestå av en innholdsrik redaksjonell del, og en forskning- og vitenskapsdel. Begge deler har som mål å inspirere, begeistre og gi deg faglig påfyll.

Magma har lenge vært et populært fagtidsskrift. Samtidig har det primært vært gjort mindre justeringer siden den siste, store designendringen i 2008. Det var derfor tid for å gjøre tidsskriftet enda mer attraktivt og relevant for flere.

Leserne av Magma er primært Econas medlemmer, med stor variasjon i alder, yrke og livssituasjon. Men unge lesere får nå større plass, siden magasinet også skal gi økt verdi for studentmedlemmene våre, som vi selvsagt ønsker å beholde som ordinære medlemmer når de går ut i arbeidslivet.
Ambisjonen er å skape et spennende og leseverdig tidsskrift, og samtidig ivareta kjernen, som fortsatt er forskning og vitenskap innenfor faget vårt. 
Samtidig knytter vi Magma tettere til Econa. Både som utgiver og avsender. Tidsskriftet skal være uavhengig, og følge pressens etiske retningslinjer og Vær varsom-plakaten. Dette ivaretas fra Econas bidragsytere, Econas ledelse og av Fagbokforlaget. Vi skal med andre ord måle oss og konkurrere med andre medier, som er produsert av langt mer ressurssterke redaksjoner. Vi styrker med dette Magma som en av foreningens viktigste medlemsgoder.

Som grunnlag for endringene, har vi sett på leserundersøkelser fra 2018 og 2019. Vi har snakket med lokalavdelingene på turneen i fjor og i år. Vi har fått tilbakemeldinger fra dere medlemmer, og lyttet til eksterne eksperter i magasinbransjen. Takk for alle innspill!

Jeg håper du vil ta godt imot det nye Magma!

Hvordan kan du bidra?

I det nye magasinet ønsker vi å involvere dere medlemmer mer. Skriv til oss på magma@econa.no

Spørmål og svar

I spalten Spørsmål og svar til Econas eksperter kan du sende inn spørsmål om karriere, arbeidsliv, lønn og ledelse.

Ny jobb

Mange har også savnet nytt om navn. Her vil vi gjerne at dere medlemmer som har fått ny jobb sender oss navn, tidligere arbeidssted og ny jobb – sammen med et bilde.

Direkte talt

Er du, eller vet du om noen, som kan gi et tilbakeblikk fra et langt arbeidsliv? Det kan handle om ledelse, minneverdige prestasjoner, morsomme historier, sleivspark, oppfordringer, håp eller ønsker.

Business Case

I tillegg ønsker vi tips fra dere om bedrifter eller caser som har en interessant historie med direkte eller indirekte relevans for økonomer, som flere kan lære eller bli inspirert av. Her ønsker vi oss case fra hele landet, ikke bare Oslo-området. Og det kan også være fra studenter og studentprosjekter.Vil du være med å gjøre Magma bedre? Da er det bare å sende oss noen linjer. Enten det er tips til innhold på de nye spaltene eller andre ting dere tenker vi bør skrive om.

Nyt sommeren og første utgave av redesignet Magma. Så kan jeg allerede nå røpe at vi for aller første gang kommer med en egen studentutgave på andre siden av sommeren, den 25. august.

Sees i Magma!

Nina