Ny hovedavtale mellom Akademikerne og Spekter

Torsdag 11. november kom Akademikerne til enighet med Spekter om ny hovedavtale. Avtalen gjelder fra 1.januar 2022 og frem til 31. desember 2025.

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandling og samarbeid mellom partene, og er fundamentet for medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen.

Den nye hovedavtalen styrker bevisstheten rundt tillitsvalgte som en viktig aktør på arbeidsplassen. I tillegg presiseres det i avtalen at vervet som tillitsvalgt gir en kompetanse som skal vektlegges i den videre karriere. I tillegg har vi fått oppdatert teksten i § 44 som sier at etterutdanning knyttes til vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver arbeidstakeren har. Det gir et godt utgangspunkt for å planlegge nødvendig kompetanseutvikling i samarbeid med de tillitsvalgte. 

Les mer om lønnsoppgjøret!

Den nye hovedavtalen er tydelig på at partsdialogen lokalt også skal omhandle temaer som blir viktige i arbeidslivet fremover, slik som digitalisering, klima og miljøtiltak.

I tillegg oppfordres de lokale parter til å finne praktiske former for medbestemmelse og medinnflytelse, tilpasset den enkelte virksomhets egenart. På den måten kan samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte tilpasses den enkelte virksomhets behov.

Se avtalen for Akademikerne Helse og SAN.

Mvh,
Fredrik Riise (sektoransvarlig SAN) og Rachna Rohatgi Khan (sektoransvarlig Akademikerne Helse)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.