Skaper avkastning – og en bedre verden

Da muligheten til å skape et annerledes og mer bærekraftig fond dukket opp, ble fristelsen for stor for Hannah Gunvor Jacobsen.

Portrett av Hannah Gunvor Jacobsen

Hannah Gunvor Jacobsen

Jeg er egentlig ganske risikoavers. Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg turte å bli med. Men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, sier Hannah Gunvor Jacobsen om valget som etter hvert har gjort henne til investeringsdirektør og Head of Investor Relations i det aktive eierfondet Summa Equity.

Da Summa-gründer Reynir Indahl tilbød henne å bli med på oppstarten i 2015, var fondet alt annet enn ferdig. Faktisk fantes det kun som en tre siders konseptbeskrivelse.

Det som sto på de tre sidene, traff imidlertid midt i blinken for den unge økonomen. Fondet skulle nemlig være med på å løse globale utfordringer, gjennom å kun gå inn i selskaper som gjennom kjernevirksomheten bidrar positivt til et eller flere av FNs bærekraftsmål.

Plan B var å ta mer utdanning

– Jeg syntes det var en ekstremt kul idé: at fondet skulle både skape avkastning og gjøre noe som hjelper andre, sier Hannah Gunvor Jacobsen.

Hun tror at også alderen bidro til at hun faktisk våget å bytte fra en trygg jobb fra Swedbank til det som den gang var et nokså uprøvd fondskonsept. 

– Jeg var 23 år, og fikk et tilbud om å være med og skape noe. Hvis det lyktes, ville oppsiden være veldig stor. Hvis det ikke lyktes, var det bare å komme seg tilbake til skolebenken for å ta en MBA.

Å hoppe på de mulighetene som kommer, er kanskje den beste karriereplanen.

Muligheten passet også godt inn i karriereplanen hennes: å ikke ha en karriereplan.

– Å hoppe på de mulighetene som kommer, er kanskje den beste karriereplanen. Summa var en mulighet som dukket opp, og som var veldig spennende der og da. Men det hadde vært helt umulig å planlegge for den, sier hun.

Skal være en god partner

Som aktivt eierfond – private equity – tar Summa Equity langt mer ansvar i «sine» selskaper enn kun å investere penger. I mange tilfeller går fondet inn som majoritetseier, og bidrar hands on i selskapet, ofte med en tidshorisont opp mot 10 år.

For Hannah innebærer dette også å sitte i styrene i blant annet Norsk Gjenvinning og Holdbart.

– Vi legger stor vekt på partnerskap og jobber aktivt i selskapene våre som rådgivere og partnere. I og med at vi spisser oss – jeg har for eksempel jobbet mye med ulike gjenvinningsselskaper – får vi mye mer spisskompetanse enn fond som sprer porteføljen bredt, slik de fleste aktive eierfond gjør, sier hun.

Hva er da de viktigste ferdighetene for å lykkes i jobben din?
– Allsidighet, svarer hun, og fortsetter:

– Jobben og arbeidsmetodikken vår krever at jeg kan jobbe veldig bredt. Jeg jobber både finansielt, kommersielt og organisatorisk, i tillegg til at jeg skal bidra i spørsmål rundt bærekraft. Det krever allsidighet. Og å kunne skifte raskt mellom ulike temaer.

Utdanningen er grunnmur

Jacobsen tok «bare» bachelorgrad på NHH, og forteller at hun lærte lite om private equity i løpet av de tre årene på studiet.

Hvordan bruker du da utdanningen i jobben?
– Matematikken er veldig nyttig. Det kreves mye regning, både innenfor eierskapet og når vi vurderer konkrete oppkjøp. Jeg bruker mye tid på å analysere makrobildet: Hvilke sektorer og bransjer som har størst potensial. Deretter har vi grundige due diligence-prosesser for å finne riktig hest innenfor den bransjen, svarer hun.

Spisskompetansen innen bærekraft har hun derimot måtte tilegne seg på andre måter.

– Det var ikke mye snakk om bærekraft på NHH fra 2010 til 2014. Selv da jeg var med å sette opp fondet i 2015, var det et litt tomt lerret. Dermed ble det mye å lære, sier hun.

Hannah Gunvor Jacobsen

Håper å inspirere andre

Seks år etter oppstarten har det tomme lerretet blitt akkurat det hun drømte om da hun kastet seg ut i det ukjente.

Ikke bare tjener Summa Equity penger. Fondet har også vunnet priser, og blitt gjenstand for en casestudie på Harvard Business School, der Hannah holder gjesteforelesninger sammen med kollegene Indahl og Christian Melby.

Det viser at 29-åringen er på god vei mot å oppnå det hun drømmer om.

– Jeg håper å inspirere andre. Vi økonomer kan påvirke verden positivt gjennom hvordan vi allokerer kapitalen og utøver ansvarlig eierskap. Så Summa er også et forsøk på å vise andre at du ikke trenger å velge mellom positiv impact og avkastning, sier hun.

Som medlem i Econa kan du få hjelp av Econas karriererådgivere.