Hvordan beholde de gode medarbeiderne?

Arbeidsmarkedet støvsuges for de gode hodene. Nå må ledere virkelig brette opp ermene og tilby det kandidatene spør etter.

Nina Riibe på Econa-kontoret

Foto: Econa
Av adm.dir. Nina Riibe, Econa.

Arbeidsmarkedet støvsuges for de gode hodene. Nå må ledere virkelig brette opp ermene og tilby det kandidatene spør etter.

En av tre av Econas medlemsmasse har enten byttet arbeidsgiver eller fått ny stilling siste året. Dette er heftige tall, og dokumenterer et hett arbeidsmarked, spesielt for de med attraktive utdanninger og kompetanser. Ifølge Econas lønnsundersøkelse ser vi at revisjonsbransjen økte begynnerlønnen med ca 80.000. Dette sier noe om kampen om arbeidskraften.

Her er mine seks råd for å tiltrekke og ikke minst beholde de gode hodene.

1. Meningsfull jobb

Flere etterlyser meningen i jobben de gjør. Lønn, god kantine og treningsstøtte er ikke nok. Spørsmålet er heller hva man egentlig tilfører samfunnet med sin mest dyrebare ressurs; mental kapasitet og verdifulle timer i døgnet.

2. Lære hele livet

Mitt råd er å si ja når ansatte ønsker nye mastergrader, flere studiepoeng, en mentor eller kurs og seminarer. Oppfordre ansatte til å ta ansvar for nye prosjekter på områder som vil kreve ny kunnskap og innsikt.

3. Bli mer digitale

Ikke alle rekker opp hånda for å bli superbrukere eller heiagjeng. Tilpass opplæringen til ansatte på ulike digitale nivåer og få alle til å forstå hvorfor. Den ansatte har ikke et valg om å la være. 

4. Mestring

Målet er at det er arbeidsoppgavene som er drivkraften. Belønningen er mestringsfølelse. Kombineres dette med ønske om å hjelpe, dele og støtte kollegaer, har du grobunn for en robust organisasjon.

5. Sterkt fellesskap gir kraft

Å skape et sterkt fellesskap blir mer krevende hvis alle sitter på hvert sitt hjemmekontor. Sett sammen en verktøykasse som hjelper deg til å skille deg ut, der fellesskap er et viktig verktøy. Det ligger mye kraft i et sterkt fellesskap.  Det må gjøres attraktivt å komme på arbeidsplassen fremfor å jobbe hjemme.

6. Kultur

Kultur er et av de sterkeste kortene vi som ledere har. Ha et krystallklart bilde av hvordan dynamikk du vil du ha.

Oppsummert, mitt overordnende mantra er fem punkter: Forutsigbarhet, Trygghet, Mestring, Kreativitet og Glede. I denne rekkefølgen.

Du kan lese hele innlegget i Dagens Perspektiv.