Frykter at de beste forlater offentlig sektor

Rask prisvekst, høye strømpriser og et destabilisert Europa er bakteppet for årets tariffoppgjør. – Lønnsoppgjøret må gi reallønnsvekst, sier forhandlingssjef Marianne Kringlebotn.

Forhandlingssjef Marianne Kringlebotn mener at lønnsoppgjøret må gi reallønnsvekst

Forhandlingssjef og advokat Marianne Kringlebotn.

Foto: Josephine Røtnes

– Offentlig sektor kan ikke leve i et vakuum. Den skal løse store samfunnsutfordringer og sikre velferden for deg og meg. Da er det avgjørende å kunne både tiltrekke seg og beholde de beste hodene, sier forhandlingssjef Marianne Kringlebotn i Econa.

Konsumprisindeksen steg 0,6 prosent fra februar til mars 2022 og er 4,5 prosent høyere enn for ett år siden. Stigende strøm- og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen Dette er noen av de faktorene som bidrar til at lønnsoppgjøret er spesielt utfordrende i år.

Kringlebotn påpeker at pandemien har vist hvor viktig det er for samfunnet at offentlig sektor leverer gode og effektive tjenester. Samtidig viser tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) at lønnsoppgjøret for 2021 bidro til å øke lønnsforskjellene mellom Econas medlemmer i privat og offentlig sektor ytterligere.

Mange kan forlate offentlig sektor

– Spennende oppgaver er ikke nok alene. Offentlig sektor må være konkurransedyktige også på lønn, sier Kringlebotn.

Gir ikke lønnsoppgjøret en reallønnsvekst, frykter hun at færre av Econas medlemmer vil bli værende, eller søke jobb, i offentlig sektor.

I den foreløpige TBU-rapporten fremgår det at frontfaget for andre år på rad ikke blir fulgt av partene som setter rammen. Både i 2020 og 2021 oppfordret industrien om moderate oppgjør, men de samme partene endte likevel på et resultat over rammene de selv satt.  

Forklaring: Dette betyr frontfag

– Over flere år har det vist seg at det i hovedsak er offentlig sektor som har endt opp med en lønnsvekst tilsvarende frontfagsrammen for inneværende år. Arbeidsgiver ødelegger mulighetene for reelle forhandlinger med henvisning til gjeldende års frontfagsramme. Dette er i strid med intensjonen om at frontfaget skal være en norm over tid, sier Kringlebotn.

Må minske gapet

Econa forventer i kommende oppgjør at arbeidsgiver legger til rette for reelle forhandlinger. Samtidig må arbeidsgiver forholde seg til at frontfaget hverken skal fungere som et gulv eller tak i forhandlingene.

– Vi forventer derfor at årets oppgjør legger til rette for å minske avstanden mellom lønnsforskjellene for våre medlemmer i privat og offentlig sektor. Dette er det klare budskapet vi nå går inn i forhandlingene med, sier Kringlebotn.
Econa forhandler gjennom Akademikerne i årets hovedoppgjør i offentlig sektor på vegne av ca. 5000 ansatte i stat, kommune og Spekter. Econa er aktivt med i lønnsoppgjøret gjennom forhandlingsutvalgene i Akademikerne stat, Kommune og helse, og SAN.

Innspurten i oppgjørene i stat og kommune skjer i dagene før 30. april. Ved midnatt samme dag går fristen ut. Blir ikke partene enige, overlates lønnsoppgjøret til Riksmekleren. Innspurten i meklingen i stat og kommune er 23. mai ved midnatt.

Fakta

Frontfag

Under tariffoppgjør får visse fag/områder innen konkurranseutsatt sektor forhandle først og dermed legge normen for andre avtaleområder. Ved samordnede oppgjør er det forhandlingene mellom LO og NHO som fungerer som frontfag. Ved forbundsvise oppgjør er det Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri som danner frontfaget. I 2022 er det forbundsvis oppgjør.

Frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen skal blant annet sikre en lønnsvekst i økonomien som ivaretar konkurranseutsatt næringsliv sin konkurransekraft med utlandet. Dette skjer ved at frontfaget (avtaleområder i industrien med stort innslag av konkurranseutsatte virksomheter) forhandler før andre tariffområder. Resultatet herfra skal danne en norm over tid for lønnsveksten i påfølgende tariffoppgjør. Det er den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt i industrien som er normgivende for de øvrige oppgjørene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.