Et angrep på høykompetent arbeidskraft

Regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for inntekter over 750 000 kroner vil svekke norsk konkurransekraft og gjøre utdanning mindre lønnsomt, advarer Econas sjeføkonom Tore Vamraak.

Foto: Stortinget

Regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for inntekter over 750 000 kroner er en økt skatt på høykompetent arbeidskraft, og rammer 70 prosent av Econas medlemmer i privat sektor.  

portrett av sjeføkonom i Econa, Tore Vamraak

Tore Grobæk Vamraak, Sjeføkonom i Econa

Foto: Julie Hrnčířová

Dette er bare ett av flere elementer i statsbudsjettet som svekker Norges konkurransekraft. Vi ser en nedgang i forskningsinnsatsen, svekket internasjonalisering i høyere utdanning, og tidenes skatteskjerpelse med hele 46 mrd. kroner i skatte- og avgiftsøkninger for næringslivet og husholdninger. Dette er et budsjett som viser mangel på ambisjoner for verdiskaping. 

Ikke et stramt budsjett 

Mens statsbudsjettet er forhåndsprofilert som et stramt budsjett, er realitetene at regjeringen har tatt oljepengebruken ned med mindre enn de frigjorte koronamidlene fra 2022-budsjettet (18,3 mrd. kroner, mot 24,7 mrd. kroner). 

Internasjonal solidaritet 

Mens bistandsbudsjettet stort sett har ligget rundt 1 % av brutto nasjonalinntekt (BNI) ligger regjeringens budsjettforslag 14,3 mrd. under dette nivået. Det er vanskelig å se en god begrunnelse for dette i en tid hvor høye matvarepriser og høye energipriser særlig rammer verdens fattigste. Økt bistand til verdens fattigste øker ikke presset i norsk økonomi. 

Budsjettprosess 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 har ikke et flertall bak seg. For å få flertall i Stortinget må regjeringspartiene forhandle med SV, som vil ha behov for å trekke budsjettet i sin retning. 

Les flere aktuelle saker fra Econa