Econa satser på livslang læring med NHH

Econa og NHH Executive styrker samarbeidet for å møte medlemmenes behov for videreutdanning innen ledelse.

Tekst: Ove Sjøstrøm

– Tre av fire medlemmer i Econa blir ledere i løpet av karrieren. Over 60 prosent av medlemmene over 40 år er allerede i lederroller, sier Nina Riibe, administrerende direktør for Econa.

– Derfor er ledelse et svært viktig satsingsområde for oss.

I en tid preget av store omstillinger og raske endringer, er livslang læring blitt avgjørende for å holde seg oppdatert og relevant. Dette gjelder ikke minst for ledere i både privat og offentlig sektor.

Formelt samarbeid med NHH

Derfor har Econa inngått en formell samarbeidsavtale med NHH Executive om å tilby sine medlemmer videreutdanning innen ledelse.

– Vi har benyttet oss av NHH Executive for videreutdanning både internt og anbefalt tilbudet til våre medlemmer. Men nå har vi inngått et formelt samarbeid med NHH som gir våre medlemmer rabatt på studieavgiften, sier Riibe som selv har tatt Styreprogrammet ved NHH Executive sammen med Econas styreleder.

Riibe legger til:

– Vi har utarbeidet en strategi der ett av hovedpunktene er at vi skal ta et enda større ansvar for faglig utvikling av våre medlemmer. Derfor er avtalen med NHH veldig viktig for oss.

Fleksibel master i ledelse

Portrett av Tor Hillestad ved NHH

Tor Hillestad, direktør for NHH Executive.

Foto: NHH

Direktør for NHH Executive, Tore Hillestad, er svært fornøyd med at Econa har valgt NHH som samarbeidspartner for videreutdanning.

– Dette er organisasjonen for økonomer i Norge, og mange av medlemmene har tatt siviløkonomutdanningen hos oss. At de velger å komme tilbake for mer faglig påfyll etter mange år i arbeidslivet, er en god attest for oss som lærested, sier Hillestad.

NHH Executive tilbyr blant annet en mastergrad i ledelse. Masterprogrammet er modulbasert, slik at deltakerne kan bygge opp graden gradvis ved å ta separate moduler innen ønskede fagområder. Tidligere utdanning og yrkeserfaring kan også inngå som en del av graden.

Innovasjon, omstilling, bærekraft og ledelse er fire tema du bør ha et forhold til som leder, sier Hillestad.

– Denne mastergraden dekker et vidt spekter av relevante fagområder for dagens og fremtidens ledere. Med denne fleksible strukturen blir veien fram mot en mastergrad mer overkommelig.

Tilstedeværelse i Oslo

Et annet viktig del av NHH Executives tilbud er tilstedeværelse i Oslo, der rundt halvparten av Econas medlemmer holder til.

– Det er superviktig med fleksibilitet når man har begrenset med tid. Med travle jobber og familie, er det midt i blinken for oss at tilbudet fra NHH Executive tar hensyn til folks tid. Her kan de ta enkeltmoduler etter hvert som det passer, sier Riibe.  

Hun trekker også frem at Econa-medlemmene bringer verdifull erfaring fra yrkeslivet inn i læresituasjonen.

– Det gir veldig fruktbare diskusjoner når praksis fra våre medlemmer møter ny teori fra NHH, sier Riibe.

Ønske fra medlemmene

Econa har opplevd kraftig vekst i medlemsmassen de siste årene. I dag har organisasjonen over 29 000 medlemmer, ambisjonen er 35 000 medlemmer innen tre år. En fersk medlemsundersøkelse fra januar 2024 understreker behovet for livslang læring. Hele en tredjedel oppgir at de har behov for mer videreutdanning.

– I dagens omskiftelige arbeidsmarked og samfunn, med digitalisering, kunstig intelligens og bærekraftsutfordringer, er det ingenting som tyder på at dette behovet vil bli mindre med årene. Snarere tvert imot, sier Riibe.

– De som utdannet seg for 10-20 år siden, hadde knapt bærekraft eller digitalisering som tema. Omgivelsen endres fort, og man må oppdatere seg regelmessig for å kunne gjøre jobben sin som en god leder.

Fremtidens krav

Både Riibe og Hillestad understreker at livslang læring og videreutdanning er avgjørende for å møte fremtidens krav og utfordringer.

– For at virksomheter skal klare å fornye seg, må de kontinuerlig oppdatere seg selv og kunnskapen sin, sier Hillestad.

– Det handler til syvende og sist om at samfunnet skal klare å fornye seg og skape bærekraftig verdiskapning i møte med endringer drevet av teknologi, globalisering og nye krav til bærekraft.

Riibe understreker at valget av NHH som samarbeidspartner handler om kvalitet.

– Vi ønsker å være en leverandør av kunnskap til våre medlemmer. Siden vi ikke er en utdanningsinstitusjon selv, er NHH med sitt renommé et naturlig valg. Dette er en tung faglig institusjon som produserer fersk forskning og har dyktige lærekrefter som vi får benytte oss av.

Sjekk ut medlemstilbudene på etter- og videreutdanning hos NHH Executive, Metier, BI Executive og Glasspaper.