Det sentrale lønnsoppgjøret i offentlig sektor er i havn

Hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor er nå i havn i forhandlingsområdene Stat, KS og Oslo kommune. Etter krevende meklinger på overtid er Econa glad for at partene har oppnådd enighet.

Forhandlingssjef Marianne Kringlebotn og Per Christian Rogdar i Econa.

Forhandlingssjef Marianne Kringlebotn og Per Christian Rogdar i Econa.

Vi har jobbet hardt for å få oppgjøret i stat og kommune over frontfagsrammen, og er glade for at vi klarte det. Medlemmene våre i offentlig sektor har de siste oppgjørene hatt en lønnsutvikling godt under ansatte i privat sektor. Derfor var det avgjørende for oss å markere et brudd med denne utviklingen i år. Selv om dette oppgjøret ikke tar igjen hele lønnsgapet som har bygget seg opp, er det alt i alt et positivt resultat for ansatte i stat, kommune og Oslo kommune.

– Dette har vært en svært krevende mekling, og vanskeligere enn på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet frem til et resultat vi mener Econa og medlemmene våre kan akseptere, sier forhandlingssjef Marianne Kringlebotn.

Vi har kommet frem til et resultat vi mener Econa og medlemmene våre kan akseptere.

Den totale rammen havnet på i overkant av 3,8 prosent i alle tre forhandlingsområder: Stat, KS og Oslo kommune. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

Akademikerne fortsetter jobben med å sikre årlige lokale forhandlinger i Oslo kommune

Econa og Akademikerne har krevd et nytt lønnssystem med lokale forhandlinger hvert år også for ansatte i Oslo kommune. Oslo er den eneste arbeidsgiveren i offentlig sektor som ikke har modernisert lønnssystemet sitt. Lokale forhandlinger fungerer godt i andre tariffområder, og Econa vil fortsette arbeidet med å få på plass dette også i Oslo kommune. Kringelbotn sier:

– Lokale forhandlinger er viktig fordi det sikrer medlemmene våre en rettferdig lønnsvekst. Og det sikrer at Oslo kommune i større grad beholder dyktige ansatte med høy kompetanse i konkurranse med andre arbeidsgivere. Econa og Akademikerne er klare på at kommunen trenger et nytt lønnssystem for å oppnå de ambisiøse målene de lover å gi Oslos innbyggere.

Alt du trenger å vite om tariffoppgjøret i 2022

Meld deg inn i dag.