Studentene ønsker seg mer erfaring

Econas nye studentutvalg ønsker seg mer praksis i utdanningen. – Vi vil jobbe. Alt vi ber om i retur er studiepoeng, sier leder Sondre Nikolai Harr.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

– Her har vi en uforløst vinn-vinn-situasjon. Nå venter vi bare på at næringslivet og studiestedene innser dette, og går sammen for å ta i bruk den ressursen studentene faktisk er, sier nyvalgt leder av Studentutvalget (SU), Sondre Nikolai Harr (25).

Harr ser ved eget studiested, NHH, at det knives om muligheten til praktisk, studierelevant erfaring.

– Mange ønsker å få internship, men få får det. De bedriftene som tilbyr internship plukker de beste studentene. Igjen sitter mange gode studenter som både ønsker og kan bidra i mange bedrifter i næringslivet, utdyper Harr.

Han tror mange bedrifter kvier seg for å ansette unge mennesker som fremdeles har tid igjen på studiebenken, og trekker nettopp dette frem som et argument overfor både utdanningsinstitusjonene og næringslivet.

– Vi forstår kostnadsbildet ved å ansette en student. Men her er det snakk om studiepoeng. Vi ønsker å jobbe. Gratis. Alt vi ber om i retur er studiepoeng, sier han.

Vil endre eksamen

For å få en bedre forståelse av arbeidslivet og hvordan det fungerer, trekker studentene også frem eksamensformen som avgjørende. 

– Folk vil ha mer kvalitet i utdannelsen. Vi forbereder oss på arbeidslivet, og da gir det mening at studiene gir oss relevant erfaring i tillegg til den teoretiske kompetansen, sier nestleder Kristin Engebretsen (23).

Mer prosessevaluering og nye vurderingsformer for eksamen er en annen av Studentutvalgets fanesaker i året som kommer.

– Vi ønsker oss vurderingsformer som ligger nærmere opp mot arbeidslivet, fremfor rent teoretiske eksamener på slutten av semesteret. Arbeidslivet er praktisk, vi blir testet teoretisk. Det holder ikke, fremholder Engebretsen.

– Fantastisk mulighet i Econa

De seks studentene (se presentasjon under) som sammen utgjør Studentutvalget, ble formelt valgt frem under studentenes årsmøte fredag 1. april. Under årsmøtet stemte deltagerne også frem hvilke saker de ønsker å prioritere det neste året.

Den nyvalgte lederen kommer fra vervet som nestleder, og har dermed hatt god tid på å sette seg inn i den studentpolitiske plattformen som Studentutvalget jobber etter.  Samtidig har han fått nyttig erfaring fra livet som engasjert student.

– Å ha et verv i Econa er en fantastisk mulighet for alle som vil engasjere seg. Jeg tror ikke jeg har kjent på en tilsvarende tillit noe annet sted. Du får muligheter hvis du tar dem. Du får være med på nye ting, og jo mer du engasjerer deg, jo mer er det som skjer. Samtidig føles det bra å bidra til at økonomistudenter får en best mulig hverdag.

– Hvilken erfaring tar du med deg fra Studentutvalget og inn i arbeidslivet senere?

– Noe av det viktigste må være hvordan forholde seg til andre mennesker på tvers av meninger og bakgrunn. Å vise åpenhet og interesse for andre og hva de mener, og å kunne gjøre hverandre bedre. Det er viktig, sier Harr.

Dette er det nye Studentutvalget:

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Sondre Nikolai Harr, 25 år, leder.

Studerer ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Kommer fra Lørenskog.

Hvorfor bør studenter engasjere seg i Econa?

– Det er en fantastisk mulighet. Du får mye tillit og mange muligheter – hvis du griper dem. Dessuten er det givende å bidra til at økonomistudienter får det best mulig.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

 

Kristin Engebretsen, 23 år, nestleder.

Studerer ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Kommer fra Bærum.

Hvorfor bør studenter engasjere seg i Econa?

– Det er gøy å være med på å påvirke. Når jeg har på meg Econa-hettegenseren på Campus, merker jeg at medstudenter får større tillit til meg. Folk kommer bort og spør meg om ting – også mye jeg ikke kan svare på. Det er veldig fint å kjenne på den tilliten, og å være del av noe.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

 

Jørgen Soldal, 22 år.

Studerer ved Høgskulen på Vestlandet.

Kommer fra Bergen.

Hvorfor bør studenter engasjere seg i Econa?

– Det er en god erfaring å mene noe, og å representere noe. Her får du se hva engasjement kan føre til, og du får kjenne på ansvarsfølelse. Dessuten får du et stort nettverk. Selv har jeg større nettverk fra Econa enn fra noe annet sted.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

 

 

Stine Hoff Andersen, 22 år.

Studerer ved BI Bergen.

Kommer fra Sula, Ålesund.

Hvorfor bør studenter engasjere seg i Econa?

– Du lærer mye om deg selv og hvordan du fungerer i teamarbeid. Du får konstruktiv kritikk og lærer mye av å jobbe med mange nye mennesker.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

 

 

 

 

Nora Backer, 24 år.

Studerer ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kommer fra Bærum.

Hvorfor bør studenter engasjere seg i Econa?

– Det gir deg mulighet til å bygge et sosialt nettverk, og samtidig et innblikk i hvordan arbeidslivet kan være. Og så er det en veldig god støttespiller på vei inn i arbeidslivet, ikke minst. Du kan alltid henvende deg til Econa, det er mange med god erfaring der.

 

Sara Heggem Ecker,

Studiested: Norge miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hvorfor bør studenter engasjere seg i Econa?

– Fordi Econa jobber med interessante politiske temaer som er med på å bedre studie- og arbeidshverdagen til økonomer over hele Norge. Samhold, og det å lære seg å stå sammen om saker, er et ekstremt kraftig verktøy. Dette synes jeg er en av hovedgrunnene til at andre studenter også bør være med i Econa.