NTNU Handelshøyskolen

Econas studentgruppe ved NTNU Handelshøyskolen er en av våre største studentgrupper. Hvert semester gjennomfører våre aktive tillitsvalgte faglige og sosiale arrangementer det virkelig er verdt å merke seg.

NTNU Campus

Foto: Mentz Indergaard/NTNU

Som medlem av Econa har du muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø og knytte nettverk ved å delta på våre arrangementer. Møt oss for en kaffe og prat på stand i Vrimla da vel. Vi sees!

I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud for våre studenter. Noen av de viktigste er:

  • Karrieresenter
  • Hjelp med CV og jobbsøknad
  • Juridisk hjelp ved inngåelse av arbeidskontrakt
  • Rådgivning ved husleieforhold
  • Tilgang til et av markedets beste studentforsikringer og bankavtaler gjennom Nordea og Econa Forsikring
  • Eksamensforbedrende kurs
  • Mange gode rabattavtaler
  • Tidsskriftet Magma på nett for bachelorstudenter, og som post for masterstudenter

Lurer du på noe eller har du gode forslag til arrangementer ved din skole, ta kontakt med styreleder ved ditt studiested.

Ta kontakt med studentansvarlig.