Mastergraden: Dette ser arbeidsgiverne etter

Mastergraden din legger grunnlaget for jobben du får etter studiene, og for karrieren du skal bygge deg. Den kan fungere som en døråpner til arbeidslivet og gi deg flere spennende muligheter tidlig i yrkeslivet. Men hva ser egentlig arbeidstakerne etter når de vurderer kandidater rett fra skolebenken? Og hva mener de at du burde tenke på når du velger mastergrad?

Foto: Pexels

Elisabeth Vale Opdal, HR Manager i RSM Norge AS

Elisabeth Dale Opdal, HR manager i RSM Norge AS.

Foto: Jo Michael Studio

Fra et arbeidsgiverperspektiv: Hvorfor skal studentene ta en mastergrad?

Det er flere fordeler ved å ta en mastergrad. For studentens del gir mastergraden mulighet for dypere kunnskap innen de temaene som oppleves som mest interessante under bachelorgraden. Ved at man får en bedre forståelse for et bestemt fagområde vil dette igjen kunne gi økt faglig selvtillit og mulighet til å få spennende arbeidsoppgaver tidlig. Med en mastergrad vil man også få et kunnskapsnivå som gjør en i stand til å kunne bringe inn nye perspektiver på problemløsning og faglige diskusjoner. I tillegg er det veldig mange arbeidsgivere som prioriterer kandidater med en mastergrad, slik at det i praksis vil fungere som en nødvendig «portåpner» til arbeidslivet.

Hvilke fordeler gir en mastergrad i arbeidslivet?

En mastergrad vil både gi fordeler ved jobbsøking, men vil naturlig nok også være en fordel i selve jobben.

Studenter som har vært flinke til å bygge en gjennomtenkt spesialisering på mastergraden, vil kunne utmerke seg positivt i søknadsbunken. Stadig flere jobbannonser har mastergrad som minstekrav, og en masterutdanning kan dermed gi større handlingsrom og flere stillinger å søke på.

En mastergrad utvikler deg intellektuelt og faglig, og gjør deg i stand til å håndtere mange av utfordringene du vil møte i arbeidslivet. I tillegg vil en master også kunne bidra til at du får interessante oppgaver tidlig i karrieren.

Hva ser dere etter når dere ansetter kandidater som kommer rett fra masterstudier?

Er du kvalifisert for stillingen ved å ha en relevant mastergrad? Har du for eksempel hatt verv, deltidsjobb, og med det vist at du evner å gjøre flere ting samtidig? Viser du interesse og forståelse for stillingen, bransjen og selskapet? Med andre ord, har du tatt deg tid til å gjøre litt research slik at du kan fortelle arbeidsgiver hvorfor du er en rett person ved å få frem din motivasjon samt kompetanse? Sist men ikke minst, har du forutsetninger for å lykkes? Det siste spørsmålet vurderer vi ofte gjennom arbeidspsykologiske tester og akademiske resultater. 

Hva gjør at noen kandidater skiller seg ut fra resten av bunken? Har de noe ekstra på CV’en, en skikkelig god søknad eller er det noe annet?

For å skille seg ut fra resten av søknadsbunken bør man skrive et godt søknadsbrev, hvor man forsøker å få fram sin egen personlighet, og ikke minst å få tydelig fram motivasjonen for å jobbe i selskapet, samt motivasjonen for den konkrete stillingen. Vis at man har lest stillingsannonsen nøye ved å synliggjøre hvordan man matcher med det selskapet etterspør.

Christian Heiberg, partner i Visindi

Christian Heiberg, Partner i Visindi.

Hvilke fordeler gir en mastergrad i arbeidslivet?

Visindi jobber både med rekruttering til lederstillinger i det offentlige, ideelle organisasjoner og mot privat næringsliv. Kravene til utdanning varierer ofte fra sektor til sektor. Søker du i det offentlige, er det ofte et absolutt krav at du har mastergrad for ledende stillinger.

Generelt kan man si at en utdanning med fordypning innenfor spesifikke fagområder vil gi deg en konkret innsikt og refleksjonsevne som gjør deg mer attraktiv når du søker på stillinger. Dette i motsetning til mer generell fordypning.

Hva gjør at noen kandidater skiller seg ut fra resten av bunken? Har de noe ekstra på CV’en, en skikkelig god søknad eller er det noe annet?  

Det viktigste vi ser etter er hva vedkommende har utført i jobben, om hun/han har gjort en forskjell og hva man har bidratt til av verdiskaping. Gjør din CV selgende, lett å lese og forståelig for andre. Fokuser på ditt bidrag, skriv ned prestasjoner, resultater, kompleksiteter, bidrag eksternt som for eksempel foredrag og debatter.