Få et forsprang i arbeidslivet med frivillige verv

Ved å ha frivillige verv i studietiden opparbeider du deg praktisk kompetanse utover pensum. Dette kan gi deg som nyutdannet store konkurransefortrinn i jobbsøkeprosesser. Ikke minst kan det være verdt titusener av kroner når du skal forhandle lønn.

– Når du påtar deg verv i studietiden opparbeider du deg ytterligere kompetanse som kan styrke ditt kandidatur i en jobbsøkerprosess. Dette gir deg som student en mulighet til å opparbeide deg mye verdifull erfaring, som kan være relevant for din videre karriere, forteller Kristin Ølberg, fagansvarlig for karriere i Econa.

Portrett av Kristin Ølberg i Econa

Kristin Ølberg, fagsjef karriere

Foto: Econa

– Verv viser at du engasjerer deg, at du tar ansvar og er åpen for å lære både om deg selv og andre ved at du samarbeider om ulike oppgaver. Det å engasjere seg i en studentorganisasjon, som har en mer altruistisk tilnærming, viser også samfunnsansvar og ansvar utover «whats in it for me». I en studieorganisasjon som Econa får du i tillegg innsikt i politikk, organisasjonsdrift, innblikk i styrearbeid, et stort nettverk og mye mer.

Utvikler deg på et personlig plan

Videre nevner Ølberg fordelene du får på et mer personlig plan: – Du blir kjent med deg selv på en helt annen måte enn det du blir på skolebenken eller i en deltidsjobb. Når du tar på deg frivillige verv jobber du sammen med andre frivillige, og du vil raskt lære hva dine styrker og svakheter er, samt dine preferanser.

Tar du i tillegg på deg et lederverv får du automatisk et fortrinn i jobbsøkerprosessen. Dette viser igjen at du tar ansvar og gjør noe som er utover det som er forventet av deg, noe som er ekstremt verdifull erfaring å ta med seg videre.

Gjennom verv så kan du opparbeide deg praktisk erfaring på flere områder og du kan for eksempel påta deg verv inne fagområder som du tenker du vil jobbe innenfor:

  • Prosjekt- og teamledelse i praksis – nyttig dersom du ser for deg en lederstilling.
  • I de fleste stillinger vil du måtte forhandle og opparbeide praksis.
  • Politikk og påvirkning.
  • Markedsføring og kommunikasjon – Aktivitetene som en forening gjør må markedsføres og gjennom et verv som markedsføringsansvarlig kan du få praksis innen blant annet SoMe, innholdsproduksjon, strategi, måling og analyse.
  • Tar du på deg ansvaret som økonomiansvarlig får du oppdraget med å holde orden på økonomien. Et godt alternativ dersom du ser for deg en controller/CFO-karriere.

Erfaring verdt titusener av kroner

Fagsjef og advokat Cecilie Wille Søvik

Si at du kommer gjennom nåløyet og får tilbud om en stilling. Hvordan kan du da kapitalisere på vervene du har hatt? Ifølge Cecilie Wille Søvik, fagsjef og advokat i Econa, kan et verv være verdt titusener av kroner på årslønnen:

–Etter å ha jobbet i Econa i 4 år kan vi se en klar tendens til at de som har engasjert seg i verv i studietiden får bedre betalte jobber, og jobber som er relevante for den studiespesialiseringen de har valgt. Jeg har lest og gjennomgått arbeidsavtaler for flere av våre studenttillitsvalgte og hjulpet dem i lønnsforhandlinger – før de begynner i jobben etter å være ferdigstudert. Ved noen tilfeller har vi klart å øke lønnen for våre studenttillitsvalgte opp mot 30 000,- mer i startlønn.

– Mange tenker også at lønnen er fastsatt i det de tiltrer, og at man ikke kan forhandle på lønnen. Mitt inntrykk er at dette særlig gjelder for de studentene som begynner i «De 4 Store» (PWC, Deloitte, KPMG og EY). Dette er imidlertid ikke riktig, for også her har vi hjulpet med gode argumenter for høyere lønn – og fått det.

–Vi har bla argumentert med at Econa-studentene får et stort nettverk. Nettverket er både mellom studentene på de ulike studiestedene, men også med oss som allerede er i arbeidslivet. De får også erfaring fra styrearbeid og møter med parter i arbeidslivet. Mange arbeidsgiver setter pris på at man viser engasjement i studietiden, og at man er villig til å bruke tiden på frivillig arbeid. I tillegg viser også erfaring fra styrearbeid at man evner å ha flere baller i luften samtidig, noe mange arbeidsgivere ser som positivt når de skal ansette.

Vil du engasjere deg i Econa, eller har du spørsmål? Kontakt oss på e-post i dag!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.