Personvernerklæring for Econa

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra 01.12.2021.

Er du medlem i Econa eller bruker tilbudet vårt, gir du Econa tilgang til personopplysninger om deg. Econa er behandlingsansvarlig for opplysningene du registrerer hos oss, og de brukes kun i henhold til denne personvernerklæringen og eventuelle samtykker du har gitt oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene i Econa er administrerende direktør Nina Riibe.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Rosenkrantz’ gate 22
E-post: post@econa.no
Telefon: 22 82 80 00
Organisasjonsnr.: 967 371 696 

Personopplysninger som behandles

Econa innhenter og utveksler personopplysninger i forbindelse med de tjenester vi yter våre medlemmer. Econa behandler kun personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjenester og oppfylle plikter overfor medlemmer og andre. Personopplysninger vil i det vesentlige innhentes fra de registrerte selv, men kan også innhentes fra tredjeparter.

Ved å være medlem hos oss, samtykker du til at det utveksles informasjon mellom Econa og våre partnere, herunder bank – og forsikringsleverandører mm om den enkeltes bruk av medlemsfordeler.  

Som medlem av Econa har du tilgang til det vesentlige av personopplysninger som behandles om deg på våre nettsider.

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette. Dette vil enten kunne gjøres via våre nettsider eller ved å kontakte oss på post@econa.no.

Hvis du trekker samtykket, vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres.

Hvis du ønsker å slette enkelte personopplysninger tilknyttet deg, kan det enten gjøres via nettsidene eller ved å kontakte oss så lenge det er anledning til slik sletting.

For identifikasjon behandler vi følgende opplysninger

 • Navn
 • E-postadresse
 • Bostedsadresse
 • Fødselsnummer
 • Kontingentkategori
 • Mobiltelefon (for påminnelse om faktura samt for innhenting av e-postadresse ved retur av utsendte e-post. Mobilnummer brukes i tillegg som identifikator ved pålogging på nettsidene)

For å kunne godkjenne medlemskap må vi lagre

 • Utdanningssted
 • Eksamensår for relevante grader
 • Arbeidsgiver

Kontingentreduksjon

Søker du kontingentreduksjon på grunnlag av sykdom vil vi oppbevare helseopplysninger om deg så lenge kontingentreduksjonen varer.

Opplysninger om verv i Econa

Stiller du som kandidat til et verv i Econa kan valgkomite og administrasjonen kontakte deg.

Når du har verv i Econa sentralt eller lokalt vil din kontaktinformasjon være tilgjengelig på nettside og/eller på innloggede sider, slik at medlemmer kan kontakte deg ved behov. Navnet ditt, hvilken rolle du er valgt til, kontaktinformasjon og bilde vil være tilgjengelig for andre.

Personopplysninger om tidligere verv i Econa oppbevares i et historisk arkiv. Personopplysninger om kandidater som stiller til valg blir presentert for organene som skal velge dem, og blir liggende i saksdokumentasjon i foreningens levetid. 

Det behandles personopplysninger om deg når du sender skjema for reiseregning til administrasjonen.

Kommunikasjon

Econas kjernevirksomhet handler i stor grad om å samle medlemmene om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, og å virke for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold.

Ved medlemskap godtar du at vi sender deg på e-post

 • Viktig medlemsinformasjon som kan påvirke ditt medlemskap, som kontingentendring, endring i betingelser, vedtekter eller vilkår.
 • Nytt fra arbeidslivsavdelingen – dette gjelder dem som har tariffbasert lønn og er tilknyttet en tillitsvalgt.
 • Lønnsstatistikk. Statistikken er et av våre mest populære medlemstilbud. For å kunne opprettholde tilbudet sender vi alle medlemmer en undersøkelse i året. Vi sender den ut til alle, og vi håper de fleste svarer, men det er frivillig.
 • Valgkomiteene kan kontakte medlemmer angående verv i Econa. Dette ses som en naturlig del av Econas arbeid som medlemsforening. 

Våre medlemstilbud og -fordeler er ofte årsaken til medlemskap. Derfor vil du automatisk få følgende (dette kan endres på nettstedet):

 • Fagtidsskriftet Magma i posten
 • Nyhetsbrev med aktuelt medlemsstoff og medlemstilbud
 • E-post med faglige og sosiale arrangementer og kurs fra din lokalavdeling/studentgruppe/nettverksgruppe
 • Din kontaktinformasjon gjøres tilgjengelig for Econas og Akademikernes leverandører av medlemsfordeler, for eksempel bank- og forsikringsleverandører mv slik at disse ved behov kan kontakte deg direkte ved godkjenning fra Econa.

Arrangements- og kurspåmelding

Melder du deg på våre kurs og arrangementer, godtar du at vi lagrer din påmeldingsinformasjon i 10 år i tillegg til at vi bruker informasjonen til statistiske formål, slik at vi kan tilby et relevant og godt medlemstilbud.

Når du er meldt på et arrangement eller kurs godtar du at vi sender deg en påminnelse om deltakelse før avholdelse på SMS og/eller e-post. Vi vil også sende varsel om avholdelsen blir kansellert eller andre vesentlige endringer.

Ved kurs og arrangement som inkluderer overnatting på hotell sender vi navn og kontaktinformasjon til arrangementsstedet og eventuelt reisebyrå.

Lønns- og medlemsundersøkelser

Econa sender årlige medlems- og lønnsundersøkelser til alle medlemmer via e-post og sms. Å svare på undersøkelsene er frivillig. De som svarer hjelper oss så vi vet hvilke tjenester vi kan bli bedre på og hva medlemmene er fornøyde med.

Econas undersøkelser er ikke anonyme, men data behandles konfidensielt.

Nettstatistikk

Econa lagrer og bruker informasjon om din digitale atferd på Econa sine kanaler, for å tilpasse budskap og relevans i vår medlemskommunikasjon. Dette gjøres også på individnivå.

Vi bruker informasjonen fra digital atferd som: klikk på nyhetsbrev og andre e-postutsendelser, samt besøk på våre nettsider for å kunne sende ut så relevant informasjon som mulig til våre medlemmer, også på individ nivå.

Informasjonskapsler (cookies)

Nettsidene våre benytter informasjonskapsler (ofte kalt cookies) slik at du som medlem kan få en tilpasset versjon av nettsidene. Dette innebærer blant annet trafikkanalyse og rettet markedsføring.

Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å oppnå det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker samtykket ditt. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

Oppbevaring av dine opplysninger ved eventuell utmelding

 • Vi oppbevarer informasjon om medlemskapet ditt i tre år etter utmelding. Dette er av administrative hensyn, blant annet for å kunne rapportere inn fradragsberettiget beløp til Skatteetaten, samt søke om offentlig støtte til arbeidet vårt for yngre medlemmer.
 • Betalingshistorikk lagres i fem år i henhold til regnskapsloven.
 • Eventuelle advokatbistandssaker vil bli oppbevart i 10 år i henhold til advokatforskriften.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være medlemsavtalen med deg eller at du har samtykket til en slik behandling.

Econa benytter flere databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle medlemmers personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å bla ivareta dine rettigheter.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Tillitsvalgtes tilgang til personopplysninger

Tillitsvalgte i Econa har tilgang til utvalgte personopplysninger tilhørende medlemmer i tilhørende avdeling knyttet til sitt verv. Dette omfatter navn, epost, telefon, arbeidsgiver, stilling, medlemsaktiviteter, tariffområde og innmeldingsdato til medlemmene i medlemsgruppen. Dette gjelder også ikke-medlemmer som er deltakere på arrangementer som er tilknyttet avdelingen og gruppen tilhørende det aktuelle vervet. Dette er nødvendig for å yte de tjenester og oppfyller de plikter som naturlig ligger inn under deres verv/aktiviteter.

Sentrale tillitsvalgte – i styret, lokalavdelinger, fagutvalg, lønns- og arbeidslivsutvalg og lignende – har ikke tilgang til sentrale medlemsregister eller -lister utenfor sitt vervs virke.

Lokalavdelinger og studentgrupper som avholder kurs og arrangement har oversikt over din deltakelse.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

På din personlige krypterte nettside (innlogget på econa.no), kan du endre dine opplysninger og trekke tilbake samtykker.

Du kan til enhver tid kontakte Econa på personvernombud@econa.no  dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av alle personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

Datatilsynet har utarbeidet en mal du kan bruke dersom du ønsker innsyn i opplysningene. Vi anbefaler deg å bruke denne malen når du kontakter oss.

Mal ved ønske om innsyn

Datatilsynet har oppstilt en generell frist på 30 dager på å besvare denne type henvendelser. Dersom vi ikke klarer å besvare henvendelsen din innen den tid, vil du høre fra oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til personvernombud@econa.no. Alternativt kan du kontakte Datatilsynet.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil gjøre deg oppmerksom på disse forandringene i en e-post. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Fram til 01.12.2021 er det denne personvernerklæringen som er gjeldende.