Hvem kan bli medlem?

Er du økonom med mastergrad eller studerer for å bli det? Finn ditt fellesskap av 29 000 andre økonomer. Sjekk her om du kan bli medlem.

Du kan bli medlem hvis du:

 • er siviløkonom
 • har en mastergrad tilnyttet en handelshøyskole (se liste nedenfor)
 • har en mastergrad innen økonomisk-administrative fag
 • har en mastergrad i noe annet, men kan dokumentere at du har oppnådd minimum 90 ECTS credits. Vitnemål sendes til post@econa.no etter fullført innmelding

Du kan bli studentmedlem hvis du:

 • studerer på en handelshøyskole (se liste nedenfor) på bachelor- eller masternivå 
 • studerer økonomi eller økonomisk-administrative fag på bachelor- eller masternivå
 • tar en annen utdanning, men mener du vil oppnå 90 ECTS credits ved fullført mastergrad

Disse skolene kvalifiserer til medlemskap

Hvis du har en mastergrad eller studerer på følgende skoler, kvalifiserer du alltid til medlemskap:

 • Norges Handelshøyskole
 • Handelshøyskolen BI (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger)
 • Handelshøyskolen ved NTNU
 • Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Handelshøgskolen ved Universitetet i Agder (UiA)
 • Handelshøyskolen ved Oslomet
 • Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Handelshøgskolen ved Nord universiteti Bodø
 • Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (UiS)
 • CBS Copenhagen Business School

Finner du ikke skolen din på listen, eller studerer du i utlandet?

Fullfør innmeldingen og send oss en kopi av vitnemålet eller studiebeviset ditt til post@econa.no. I e-posten forklarer du at henvendelsen gjelder vurdering av medlemskap grunnet utdannelse ved en annen skole eller en skole i utlandet.

Vi sjekker utdannelsen din og kommer tilbake til deg i løpet av kort tid.

Du betaler ikke kontingent før du er godkjent som medlem.

Telefon 22 82 80 00 eller e-post: post@econa.no

Hva hvis jeg tar etterutdanning?

Ordinære medlemmer som tar etterutdanning ved siden av jobb, og som derfor har redusert inntekt med 50 % eller mer, kvalifiserer til etterutdanningsmedlemskap. For å få innvilget dette må du sende inn dokumentasjon til post@econa.no. Gyldig dokumentasjon er enten et studiebevis eller et brev fra arbeidsgiver som bekrefter permisjon.

Dersom du tar etterutdanning på fulltid og ikke jobber ved siden av studiene, kvalifiserer du til studentmedlemskap. Etter endt etterutdanning vil medlemskapet ditt omgjøres til ordinært medlemskap igjen.

Les mer om Econas medlemsbetingelser