LAU har som oppgave å:

  • fremme forslag, vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker som vedrører inntektspolitikk og arbeidsforhold
  • utvikle og medvirke til å gjennomføre Econas strategi for lønnspolitikk og lønnsforhandlinger på sentralt og lokalt nivå
  • bidra til rekruttering og skolering av tillitsvalgte
Les mer om Lønns- og arbeidslivsutvalget i Econas vedtekter § 3.4.2

Leder LAU

  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet Morten Boland Jørgensen mobojono@gmail.com

Lønns- og arbeidslivsutvalget

Bli medlem

Vi har regnet på det! Det lønner seg å være medlem i Econa. I tillegg til å forhandle frem gode medlemsfordeler, er vi der for deg når du trenger juridisk støtte, karriereråd og faglig utvikling.

Meld deg inn