Stipendfondet

Utlysing av midler fra Econa Nordlands stipendfond

Med dette kunngjøres det at det for våren 2022 utlyses stipendmidler til medlemmer i Econa Nordland som ønsker å ta videreutdanning, fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme arbeids- og næringslivet i Nordland til gode.
Statutter for Econa Nordlands stipendfond finner du her.

Tildeling av stipendmidler skjer etter søknad. Søknadsfristen er 15. mars 2022. Av søknaden skal det fremgå:

1. Søkers navn og adresse samt medlemsnummer i Econa
2. Kort beskrivelse av den videreutdanning det søkes støtte til, herunder kurs/utdanningens navn, varighet/omfang og om utdanningen avsluttes med eksamen
3. En kort redegjørelse for hvordan videreutdanningen er relevant for søkeren
4. Budsjett over totale kostnader ved videreutdanningen

Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med Econa Nordland v/styremedlem Ida Marie Knutsen,
mob 991 09 625 eller e-post: econanordland@gmail.com. Søknad sendes innen fristen per e-post til:

Econa Nordland
E-post: econanordland@gmail.com.
Merk søknad “Stipendfondet”