Lokale nyhetsbrev

Alle medlemsmøter til lokalavdelingen legges fast på arrangementskalenderen på Econas nettsider og de blir markedsført i lokale nyhetsbrev. Arrangementer meldes inn 30 dager før de skal finne sted, og blir automatisk markedsført.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Hver lokalavdeling har sitt eget nyhetsbrev som går hver annen uke dersom det er nye arrangementer å markedsføre. Hvis det ikke er nok arrangementer, så går nyhetsbrevet ut mer sjeldent.

Lokalt nyhetsbrev går til alle medlemmer som er knyttet til denne lokalavdelingen. Saker i lokalt nyhetsbrev kan være:

  • En kort “leder” fra styret eller styreleder – f.eks ved starten av et nytt halvår
  • Kort presentasjon av halvårets arrangementer – ved starten av et nytt halvår
  • Lokale presseoppslag eller saker som er viktig for Econa lokalt
  • De medlemsmøter som er meldt inn gjennom arrangementsskjemaet innen fristen på 30 dager før møtedato.

Dersom det ikke er andre saker enn medlemsmøtet, så blir brevet et rent «arrangementsbrev». Dette er det mest vanlige, og er helt ok. Men muligheten er der for å få med mer innhold.

Arrangementene blir markedsført to ganger

Alle medlemsmøter markedsføres i lokale nyhetsbrev minst 2 ganger. Jo tidligere arrangementene registreres-  jo bedre markedsføring og flere påmeldinger.

I tillegg til lokalavdelingens egne arrangementer, vil sentrale webinarer også markedsføres. Dette gjøres nederst i brevet, og det går klart frem at dette er et sentralt arrangement.

Saker utover medlemsmøtene som ønskes med i brevet, meldes inn til arr@econa.no senest en uke før lokale nyhetsbrev går ut.