Fra lokalt engasjement til nasjonal dagsorden

Econa ønsker å være en synlig og konstruktiv stemme i samfunnsdebatten. For å få til dette er vi avhengige av å ha god politikk, men også å velge de rette sakene. Begge deler er avhengige av et godt demokrati – og aktive lokalavdelinger.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen
Tekst: Live Olsen Hølmo

Econa har som strategisk mål å øke synligheten for foreningen. Skal vi lykkes med dette må vi få redaksjonell omtale og vise hva vi står for. Dette er også en del av vår rolle som interesseorganisasjon. For å sikre at utspillene til Econa er i tråd med medlemmenes holdninger og ønsker, har vi demokratisk behandling av politikken vår.

Samfunnspolitisk plattform

Plattformen er samlingen av saker Econa skal mene noe om, på overordnet nivå. Dokumentet behandles av representantskapet og er oppe til behandling hvert tredje år. Her kreves to tredjedels flertall for å sikre bred forankring i organisasjonen. Gjennom deres plasser i representantskapet har lokalavdelingen direkte påvirkning på foreningens politikk. Dokumentet er også ofte ute på høring i forkant av behandlingen i representantskapet, og lokalavdelingen kan gi sine innspill. 

Policydokumenter og prioriteringer

I noen saker er det behov for en konkretisering av politikken. For eksempel mener Econa at vi ønsker praksis i økonomiutdanningen, og dette står som et punkt i samfunnspolitisk plattform. For at vi skal skape endringen vi ønsker, har vi konkretisert politikken og laget et forslag til hvordan dette kan se ut i praksis. Denne konkretiseringen behandles av hovedstyret, ofte etter innspill fra styrets rådgivende organer; fagutvalget, lønns- og arbeidslivsutvalget og studentutvalget. Det er også hovedstyret som vedtar hvilke politiske saker som skal prioriteres hvert år.

Lokalavdelingsturné og høringer

De siste årene har det blitt en tradisjon for adm.dir å besøke lokalavdelingene i løpet av vinteren. Her tar administrasjonen gjerne innspill på saker som er aktuelle lokalt, i tillegg til generelle tilbakemeldinger og sparring om veien videre. Denne turneen har også sammenfalt med høringsrunder på større saker som skal behandles på representantskapsmøtet senere på våren. Denne runden er altså en viktig lyttepost og en anledning til å gi konkrete innspill på politikk og andre saker som er viktige for lokalavdelingene. I tillegg er det lurt å benytte seg av anledningen til å avgi skriftlige svar. Da er det større sannsynlighet for at nettopp deres forslag blir innarbeidet i sakspapirene som skal ut til representantskapet

Det er ingen formelle krav til hvilke saker, når eller hvordan høringer skal brukes i Econa. Likevel vil det være naturlig å forvente at hovedstyret benytter anledningen til å sende større saker på høring. Strategi, større vedtektsendringer og samfunnspolitisk plattform vil være typiske eksempler på dette. Format på høringssvar og frister vil alltid fremgå av i høringsnotatet. Vanligvis vil fristen være på ca fire uker, slik at dere rekker å behandle saken i lokalavdelingsstyret, og avgi skriftlig svar.

Lokale saker og arrangementer

Lokalavdelingen har også mulighet til å løfte egne saker i sitt nærområde. Enten gjennom medieutspill, leserinnlegg eller arrangementer som setter aktuelle saker på dagsorden. Her kan avdeling for samfunn og politikk være gode støttespillere, enten det er snakk om forarbeid i styremøtene, hjelp til redigering av tekst eller å stille som innledere eller møteledere. Spørsmålet dere må stille lokalt er om det vil engasjere og ha betydning for medlemmene, og om Econa er den rette aktøren til å løfte saken. Er dere i tvil, er vi bare en e-post eller telefonsamtale unna.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.