Fellesarenaer /Econa forum/ hva kan de vente av Econa sentralt

For å inspirere lokalavdelingsstyrene, øke kompetansen og bidra til velfungerende styrer, tilrettelegger Econa sentralt for ulike arenaer for styrene. Dette er en kombinasjon av fysiske og digitale arenaer, som kan variere noe i omfang fra år til år.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen
Tekst: Live Olsen Hølmo

Econa Forum

En gang i året inviterer Econa til Econa Forum for alle styremedlemmer i lokalavdelingstyrene. Her tar vi opp dagsaktuelle saker, jobber sammen med hvordan vi best mulig skal tilby medlemsnytte lokalt og hvordan vi utøver vår rolle på en effektiv og profesjonell måte. Vi sørger også for erfaringsutveksling på tvers av lokalavdelingene og tilbakemeldinger inn til administrasjonen. Målet er at styrene skal forlate Econa Forum motiverte og i god stand til å drive sin lokalavdeling.

Toppledersamlinger

Lokalavdelingsleder har et særskilt ansvar for at styret skal fungere. Det kan være nyttig å ha andre styreledere som «kollegaer». Econa ønsker å tilby egne arenaer for lokalavdelingsleder, slik at dere får delt erfaringer og nyttige tips på tvers, at det kan tilbys påfyll og motivasjon til rollen og at Administrasjonen får førstehånds informasjon og hvordan dere kan støttes best mulig.  Disse blir jevnlig gjennomført digitalt, eller ved at lokalavdelingslederne får egne møtearenaer på andre samlinger (eksempelvis Econa Forum).

Ulike rolle-arenaer

Ved interesse så kan Econa arrangere digitale treff for de ulike spesialiserte rollene i styrene. Dette kan være egne digitale møter for økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig etc. Målet er både kompetansebygging, inspirasjon og deling av erfaringer på tvers. Disse blir jevnlig gjennomført digitalt, eller ved at rolle-ansvarlige får egne møtearenaer på andre samlinger (eksempelvis Econa Forum).

Arenaer på andre arrangementer

På arenaer slik som representantskapsmøtet, større faglige konferanser i Econa regi mm der det er mange fra lokalavdelingsstyrene, søker Econas administrasjon legge til rette for treffpunkter og erfaringsutveksling mellom lokala avdelingsstyrene.

Digitale møteplasser

Econas administrasjon legger også til rette for bruk av ulike digitale grupper for chat, dokumentutveksling osv. Dette kan være på Facebook, Teams, ved å dele Google Docs mm. Slike arenaer kan variere over tid.

Det er opprettet en Facebookgruppe ved navn XX for tillitsvalgte i lokalavdelingene i Econa. Denne oppfordrer vi dere til å bruke som erfaringsutvekslingsplattform, samt at det vil bli gitt informasjon og korte beskjeder i denne gruppen. Gi beskjed dersom du ikke ønsker å være en del av denne, eller om du ikke er lagt til.

Econas administrasjon oppfordrer alle lokalavdelinger til å ta i bruk Teams-områdene som er opprettet. Teams er en super plattform til det lokalavdelingene trenger av kommunikasjon, og kan brukes til fillagring, diskusjoner og chat. Dersom du ikke har tilgang til teams, eller har problemer med dette – ta kontakt med administrasjonen.

 

Si ifra hva du ønsker

Ønske om treffpunkter kan tas opp med lokalavdelingsansvarlige. Og så jobber vi med å få satt opp slike samlinger.