Econa Innlandet

Econa Innlandet er en aktiv og engasjert lokalavdeling, med medlemmer spredt rundt om i hele fylket vårt, med hovedtyngden samlet i Mjøsregionen. Vi arbeider til enhver tid for å sikre medlemsnytte, med en god blanding av sosiale og faglige arrangementer for hele medlemsmassen.

Illustrasjon Innlandet lokalavdeling

Econa Innlandet tilbyr en rekke ulike arrangementer både faglige, sosiale og kombinerte arrangementer, med gode muligheter for personlig og faglig utvikling og å bygge nettverk med andre økonomer. Vi ønsker at våre arrangementer skal nå et bredt spekter av medlemsmassen. Vi ser med glede på forslag fra medlemmer som har spesielle ønsker og ideer til arrangementer i regi av foreningen. Ta gjerne kontakt for å dele dine innspill. Vi har i dag samarbeid med Tekna i Innlandet, Litteraturhus på Lillehammer, Styreakademiet og Høgskolen i Innlandet, og har gjennom året fellesarrangementer av ulik faglig art. Invitasjon til våre arrangementer sendes på e-post i Econas lokale nyhetsbrev. Du kan også finne en oversikt over arrangementer på Econas nettside under kurs og arrangement.

Se kommende kurs og arrangementer fra Econa Innlandet her!

Per i dag er våre arrangementer i hovedsak i Mjøs-området. Dette har sammenheng med at det er i dette området hovedtyngden av våre medlemmer holder til. Dersom du ønsker arrangementer i andre deler av fylket - ta kontakt. Vi vil gjerne se på mulighetene, men trenger samarbeid med lokale medlemmer for å få i gang slike tiltak.

Vi oppfordrer deg til å ta med andre økonomer på møtene, også ikke-medlemmer slik at de introduseres til Econa-miljøet. Hovedtyngden av våre møter og arrangementer er gratis for medlemmer. Arrangementer av sosial karakter har ofte egenandel. Dette fremgår av den enkelte invitasjon.

Dersom du ønsker å engasjere deg, har forslag til aktiviteter eller bare ønsker mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med styret.

Så gjenstår det bare for oss å ønske deg velkommen til Econa Innlandet – vi sees på arrangement!

Styret i Econa Innlandet består av seks medlemmer. Vår ambisjon er at styret skal representere hele medlemsmassen, både hva gjelder alder, geografi og yrke.

Salgsbetingelsene finner du her

 

Vi trenger styremedlemmer i alle aldre, kjønn og med ulike bakgrunner, så om dette virker interessant for deg – søk da vel!

Send en kort beskrivelse av deg selv og din bakgrunn, og si gjerne noe om hva du ønsker å bidra med i styrearbeidet. CV og søknad med kontaktinformasjon kan sendes til fredheimarne@hotmail.com