Econa Buskerud

Econa Buskerud er din inngangsport for å knytte kontakter med andre økonomer i regionen, bli kjent med det lokale næringslivet, og til å få det faglige påfyllet du trenger for å opprettholde relevans i arbeidslivet - uavhengig av hvor du er i karriereløpet. Vi er her for deg!

Foto: Econa Buskerud

Econa Buskerud er lokalavdelingen som dekker det gamle Buskerud fylke på Østlandet.

Vi tilbyr et bredt utvalg av foredrag, workshops og sosiale aktiviteter for våre medlemmer. Vi bidrar til kompetanseheving, har en stemme i samfunnsdebatten, og skaper engasjement rundt tema som vi tror er viktig for deg som medlem. I tillegg tilbyr vi flere sosiale arrangementer/ aktiviteter i løpet av året som tilrettelegger for nettverksbygging og relasjonsskaping. Vårt fokus er at det skal være faglig givende å være medlem, men ønsker også å fremme aktiviteter som er sosiale, hyggelige og uformelle.

Se kommende kurs og arrangementer fra Econa Buskerud her!

Vi i Econa Buskerud gjør et viktig arbeid for å bygge nettverk og broer mellom masterutdannede økonomer og næringslivet i regionen. Som medlem har du tilgang til aktivitetstilbud og et unikt miljø som det skal lønne seg å være en del av. Så spre gjerne ordet eller inviter de du mener kan ha glede eller dra nytte av våre aktiviteter/bli kjent med Econa-miljøet.

For å fortsette å nå et bredt spekter av medlemsmassen og fortsatt være relevant for deg som medlem, setter vi - styret i Econa Buskerud - stor pris på alle tilbakemeldinger og innspill til våre arrangementer. Dersom du har forslag eller spesifikke ønsker til tema eller fagområder til fremtidige foredrag/workshops, ta kontakt med oss så ser vi med glede på det.

Hvorfor bli medlem i Econa?

  • Lavterskel sosialiserings- og nettverksplattform for likesinnede
  • Kompetansehevingstilbud for å holde deg relevant uavhengig av karriereløp
  • Gunstige banklån og forsikringsavtaler, advokathjelp, veiledning og tilgang til lønnsstatistikk er bare noen av fordelene man får som Econa medlem

Sitat fra en seminardeltager:

Oi, dette ville kostet meg 3000kr i advokathonorar …..og nå får jeg det gratis!!

Styret

Styret i Econa Buskerud består av en engasjert styreleder og flere styremedlemmer som har bakgrunn fra ulike bransjer og sektorer. Vi har alle tilhørighet til lokalområdet i Buskerud og ønsker gjennom vervet i lokalavdelingen å styrke lærings- og nettverksbyggingen til våre medlemmer. 

I en tid der den eneste variabelen som er konstant, er endring, oppfordrer vi våre medlemmer til å holde seg oppdatert om det nyeste innenfor teknologi, metoder og andre trender for å være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet. Derfor har vi som mål å tilby et fagseminar/arrangement nesten hver måned for at alle våre medlemmer skal finne noe som passer deres behov.

Korte ord fra Styreleder:

Gjennom min lange karriere fra multimilliard internasjonale konsern, som linjeleder, prosjektleder og ERP prosess spesialist vet jeg at samspill gjennom nettverk er nøkkelen til suksess. Econa vil bidra til den nødvendige ballast for å nå dine mål.

Styret består av:

Terje Kvam

Terje Kvam

Terje er styreleder hos Econa Buskerud og er bosatt i Røyken, gift og stolt far til fire hvor flertallet er gründere av egen virksomhet. Etter en lang yrkeskarriere som linje leder og senest som spesialrådgiver innen forretningsutvikling i børsnoterte selskaper, ønsker Terje nå å bidra til å videreutvikle Econa.

Pål Gulbrandsen

Pål jobber med internasjonal forretningsutvikling og sitter i konsernledelsen hos en ledende global aktør innen industriell produksjon. Han er bosatt i Drammen og brenner for lokalmiljøet. Som styremedlem i Econa Buskerud ønsker han å representere alle medlemmer, lede lokalforeningens virksomhet, tilrettelegge for merverdi gjennom engasjerende arrangementer, samt sørge for at Econa Buskerud blir sett og hørt i relevante fora.

Bilal Ahmad

Bilal er oppvokst i Drammen og har bakgrunn fra USN og Norges Handelshøyskole, men jobber nå i Oslo innenfor management consultant hos Bene Agere. Som styremedlem i Econa Buskerud ønsker han å representere den yngre delen av medlemsmassen og tilrettelegge for gode sosiale og faglige arrangementer.

Preben Bjorvatten Eiker

Preben kommer fra Risør, men studerer for tiden Bachelor Markedsføringsledelse på USN Handelshøyskolen Ringerike. Preben er styreleder for Econa USN, altså den lokale studentgruppen, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene og de ordinære medlemmene i Econa Buskerud.

Alina Arnesen

Alina er født og oppvokst i Latvia, men bodde også i Sverige og Frankrike før hun flyttet til Norge i 2002. Hun har bakgrunn fra business controlling, credit management og logistikk i store internasjonale selskaper. Som styremedlem i Econa Buskerud vil hun bidra til mangfold i medlemsmassen ved å tilrettelegge arrangementer og tilbud for flere kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn. I tillegg til å hjelpe Econa Buskerud medlemmer i viktige omstillingsprosesser i deres karriere.

Gunhild Eriksen 

Gunhild er opprinnelig fra Søgne, men har bodd i Oslo og Drammen i mange år.Hun har lang erfaring fra forsikringsbransjen, og har tatt utdanningen sin ved USN og UiA de senere årene. Hun har erfaring innen regnskap og revisjon. Som styremedlem er hun opptatt av gode arrangementer hvor medlemmene kan skape både faglig og sosialt nettverk.

Stian Nustad

Stian er oppvokst i Molde, men jobber nå i Drammen som Business Controller etter flere år i utlandet. Som styremedlem i Econa er han opptatt av å tilby medlemmene faglig påfyll for å holde de oppdaterte i dagens jobbmarked, spesielt med tanke med å ta i bruk ny teknologi og omfavne mulighetene dette gir. Stian har også rollen som kasserer i styret. Han holder en mastergrad i International Business fra CBS.

Nora Seljehammer

Nora er vokst opp i Tønsberg, men har også bodd i Bergen, India og Oslo før hun flyttet til Drammen. Hun er utdannet ved Norges Handelshøyskole og har erfaring med statlig økonomi-og virksomhetsstyring, og jobber nå som konsulent i Deloitte i Oslo. Som styremedlem ønsker Nora å jobbe for at Econa Buskerud skal være et positivt nettverk for medlemmene, både faglig og sosialt. 

Glenn Hole

Glenn Hole

Glenn Hole er bosatt i Drammen, oppvokst på Sunnmøre i Ålesund.  Han er en tankeleder i forretnings- og digitaltransformasjon, og er ansatt i en bistilling som  førsteamanuensis i forretnings- og digitaltransformasjon ved Høyskolen i Molde. Han brenner for viktigheten av både sosial og miljømessig bærekraft. Han er mentor for både bachelor- og masterstudenter i Norge og i utlandet. Som styremedlem ønsker Glenn å jobbe for at Econa Buskerud skal være et inkluderende nettverk for nettverksbygging for medlemmene, både faglig og sosialt. 

Julia Planterhaug Forsberg

Julia har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har erfaring innen forsikringsmegling, byutvikling, innkjøp og internprising. Fra tidligere har Julia mange års erfaring som utøvende dansekunstner og fotograf. Som styremedlem i Econa Buskerud ønsker hun å bidra til å utvikle et relevant innhold for spekteret av medlemmer, og ikke minst representere økonomene som jobber opp mot kunst- og kulturfeltet.

Salgsbetingelsene finner du her.

 

Vi trenger styremedlemmer i alle aldre, kjønn og med ulike bakgrunner, så om dette virker interessant for deg – søk da vel!

Send en kort beskrivelse av deg selv og din bakgrunn, og si gjerne noe om hva du ønsker å bidra med i styrearbeidet. CV og søknad med kontaktinformasjon kan sendes til terje.k.kvam@icloud.com