Staten

Lønn og medbestemmelse på arbeidsplassen forhandles gjennom sentrale avtaler, der Econa er med gjennom Akademikerne. Lønn lokalt på arbeidsplassen forhandles direkte av Econas tillitsvalgte. Her finner du de ulike avtalene og hvordan disse forhandles.

Når det er såkalte sentrale forhandlinger, så er forhandlingspartene hovedsammenslutningene (LO, YS, UNIO og Akademikerne) som forhandler med staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Econa er del av hovedsammenslutning Akademikerne. 

Les mer om lønnsoppgjøret for 2024

I lønnsoppgjøret forhandler Econa for sine medlemmer ved å være representert i Akademikerne Stat.  

Hovedtariffavtalen 

Denne avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten i Norge.  

Econas medlemmer er del av Akademikernes Hovedtariffavtale. I denne avtalen blir hele den økonomiske rammen fordelt ut til de ulike statlige arbeidsplassene (forhandlingsstedene), der lønnstillegg blir forhandlet lokalt (kalt kollektive lokale forhandlinger). Dette i motsetning til f.eks LO sin hovedtariffavtale, der en del blir forhandlet sentralt – slik at alle ansatte under avtalen får et fast tillegg, og en del blir forhandlet lokalt. 

I de lokale forhandlingene er det Econas tillitsvalgte som normalt forhandler om lønn på vegne av sine medlemmer, hvis ikke flere av Akademiker-organisasjonene har gått sammen og forhandler samlet gjennom et såkalt lokalt akademikersamarbeid i virksomheten. Du kan finne nyttige tips til gjennomføring av lokale forhandlinger her.

Hovedavtalen 

Hovedavtalen handler stort sett om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforholdet, så som lønnsforhandlinger, permisjonsregler, regler om arbeidstid mv.