Slik foregår lønnsoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter og representerer om lag 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer. Årets tariffoppgjør er et såkalt mellomoppgjør der man forhandlet om lønn og lønnstillegg.

Forhandlingene åpnet 10. mai og frist ble satt til 11. mai.

Våre medlemmer får all sin lønn bestemt/fastsatt lokalt, og er derfor ikke omfattet av de sentrale forhandlingene når det gjelder lønn. Da årets sentrale oppgjør er et mellomoppgjør som kun omhandler sentralt fastsatt lønn, ser vi ingen grunn til at vi skal fremsette krav eller delta i de sentrale forhandlingene. Våre tillitsvalgte/medlemmer vil delta i de lokale forhandlingene etter kap. 3.2.

Econa forventer at lønnsoppgjørene i 2021 innebærer at arbeidstakerne får en reallønnsforbedring.