Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter og representerer om lag 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer.

Tariffnytt 15. mai:

 Akademikerne kommune har kommet til enighet med Samfunnsbedriftene i årets hovedtariffoppgjør. Les mer her.   

Våre medlemmer får all sin lønn bestemt/fastsatt lokalt, og er derfor ikke omfattet av de sentrale forhandlingene når det gjelder lønn.  

Les mer om lønnsoppgjøret for 2022

Da årets sentrale oppgjør er et mellomoppgjør som kun omhandler sentralt fastsatt lønn, ser vi ingen grunn til at vi skal fremsette krav eller delta i de sentrale forhandlingene.  

Våre tillitsvalgte/medlemmer deltar i de lokale forhandlingene etter kap. 3.2.  

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene er den største arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale selskaper. Vi har også andre medlemmer, og fellesnevneren er at de er helt eller delvis i offentlig eie, og at de leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv over hele landet.

Samfunnsbedriftene ble opprettet som en del av KS i 2001, men ble en selvstendig organisasjon i 2014, og byttet navn fra KS Bedrift til Samfunnsbedriftene i 2020.

Samfunnsbedriftene har rundt 550 medlemmer i bransjer som avfall, energi, havn, brann og redning, vann og avløp, økonomi og næring, IKT, forvaltning og kompetanse, helse og omsorg, samferdsel og eiendom, natur og park, kultur og museum og idrett.