Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter og representerer om lag 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer.

Våre medlemmer får all sin lønn bestemt/fastsatt lokalt, og er derfor ikke omfattet av de sentrale forhandlingene når det gjelder lønn.  

Les mer om lønnsoppgjøret for 2022

Da årets sentrale oppgjør er et mellomoppgjør som kun omhandler sentralt fastsatt lønn, ser vi ingen grunn til at vi skal fremsette krav eller delta i de sentrale forhandlingene.  

Våre tillitsvalgte/medlemmer deltar i de lokale forhandlingene etter kap. 3.2.