Jeg er nyansatt i staten. Hva bør jeg huske på?

Hvis du kommer fra en jobb i privat sektor, er den største forskjellen at i staten forhandler tillitsvalgte på vegne av deg i de årlige lønnsforhandlingene.

Hvert år gjennomføres det sentrale lønnsforhandlinger hvor Econa sentralt gjennom Akademikerne forhandler om en pott som senere blir fordelt lokalt i virksomhetene. Du kan lese mer om hvordan lønnsoppgjøret foregår her.

For at de lokale tillitsvalgte skal vite hvem de forhandler for, så er det veldig viktig at du registrerer din nye arbeidsgiver på Min profil. Hvis du glemmer å oppdatere arbeidssted, er det en risiko for at tillitsvalgte ikke vet at du er medlem i Econa. Det er derfor lurt at du tar kontakt med den lokale tillitsvalgte så raskt som mulig etter oppstart i jobben, og sier fra at du er medlem av Econa. Hvis det ikke er en lokal tillitsvalgt der du jobber, kan du si fra til oss i Econa, så kan vi hjelpe deg.

Som nyansatt har du etter hovedtariffavtalen rett til å få lønnen din vurdert innen 12 måneder etter tiltredelse, eller dersom du har en midlertidig stilling som blir fast. Denne vurderingen er ikke en forhandlingsbestemmelse, men en vurdering som skal gjøres av arbeidsgiver. Hensikten med denne vurderingen er å påse at lønnen som ble tildelt ved ansettelse faktisk er riktig. Det er derfor lurt at du i forkant av vurderingen ser nærmere på lønnskalkulatoren til Econa for å sjekke om din lønn faktisk reflekterer gjengs lønn. Mange virksomheter er flinke til å bruke bestemmelsen, men ikke alle. Du bør selv passe på at denne samtalen faktisk blir gjennomført innen 12 måneder.

Det er også muligheter for å forhandle lønnen i særskilte tilfeller. Typisk er at du har fått vesentlige endrede arbeidsoppgaver som ligger på et kvalitativt høyere nivå. Såfremt vilkårene for bruk av bestemmelsen foreligger, har du rett til å få forhandlet lønnen. Det er tillitsvalgte som gjennomfører forhandlingene for deg, eller arbeidsgiver. Tillitsvalgte sitter derimot ikke på full oversikt om deres medlemmer har fått store endringer i jobbene sine. Det er derfor viktig at du selv tar kontakt med tillitsvalgt dersom du opplever at det skjer en vesentlig kvalitativ endring i din stilling.

Andre ting som det er viktig å være klar over, er at Econa gjennom Akademikerne har en tariffavtale med staten. Denne heter hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og staten. Tariffavtalen gir ved siden av forhandlingsbestemmelser som partene lokalt bruker, mange rettigheter til deg som ansatt, herunder retten til full lønn under sykdom og permisjon, regler om lønn ved overtid, velferdspermisjon, rett til full lønn ved alvorlig syke barn osv.

Det er lurt at du undersøker avtalen nærmere. I statens personalhåndbok vil du finne tariffavtalen, samt hvordan arbeidsgiver tolker flere av bestemmelsene. Hvis du har noen spørsmål til tariffavtalen eller lønnsforhandlinger bør du ta kontakt med din lokale tillitsvalgt i første omgang. Du kan også kontakte Econa sentralt.

6 tips til deg som er nyansatt i staten

  • Oppdater arbeidsgiver på Min profil
  • Ta kontakt med lokal tillitsvalgt - du finner informasjon om hvem det er på Min profil
  • Pass på at lønnsvurdering gjøres innen 12 måneder etter ansettelse
  • Ta kontakt med tillitsvalgt for å vurdere om du kan kreve lønnsforhandlinger
  • Les deg opp på rettighetene som fremgår av hovedtariffavtalen
  • Gjør deg kjent med lokal lønnspolitikk og personalreglement