Jeg er nyansatt i Spekter. Hva bør jeg huske på?

Hvis du kommer fra privat sektor, er den største forskjellen at i Spekter-området så forhandler tillitsvalgte på vegne av deg i de årlige lønnsforhandlingene.

Hvert år gjennomføres det sentrale forhandlinger hvor Econa forhandler om rammene for de lokale forhandlingene. De tillitsvalgte gjennomfører deretter forhandlinger om lønn lokalt med arbeidsgiver. For at de tillitsvalgte skal vite hvem de forhandler for, så er det avgjørende at du registrerer din nye arbeidsgiver på mitt Econa. Hvis du glemmer å oppdatere, er det en risiko for at tillitsvalgte ikke vet at du er medlem og at du egentlig skal være med i lønnsforhandlingene. Det er derfor lurt at du tar kontakt med tillitsvalgt så raskt som mulig og gjør vedkommende oppmerksom på at du er medlem av Econa.

Spekter-området omfatter mange forskjellige virksomheter. Alt fra semi-offentlige- til private virksomheter. Dette mangfoldet gjør at det også er behov for større lokale tilpasninger. Dette er en av grunnene til at mesteparten av forhandlingene gjennomføres lokalt gjennom en såkalt B-del. B-delen er en tariffavtale som gjelder for den enkelte virksomhet. De tillitsvalgte har således et større ansvar her enn i øvrige offentlige virksomheter til å forhandle på både tekst og lønn. Ettersom det er store variasjoner i hva som er avtalt, er det viktig at du gjør deg kjent med hva som er innholdet i den lokale B-delen.

I tillegg til B-delen, vil du også være omfattet av en annen tariffavtale som blir kalt for A-delen. Dette er en avtale som Econa gjennom hovedsammenslutningene SAN og Akademikerne har fremforhandlet med Spekter. Denne har noen rettigheter, herunder retten til full lønn under sykdom og foreldrepermisjon.

Ansatte i helseforetakene har i tillegg tariffavtalen A1 som gir ytterligere sosiale bestemmelser. Hvis du jobber i et helseforetak, bør du gjøre deg kjent med denne.

Det kan virke forvirrende at det er flere avtaler å forholde seg til, og at det ikke er helt ensartet hvilke rettigheter du har i de ulike virksomhetene. Vi råder deg derfor sterkt til å ta kontakt med tillitsvalgt for å få tilsendt avtalene som foreligger lokalt. Tillitsvalgte vil også kunne gi deg svar på hvordan lønnsforhandlingene gjennomføres lokalt. Både i de alminnelige forhandlingene, men også lønnsjusteringer som skjer imellom de årlige lønnsforhandlingene.

5 tips til deg som er nyansatt i Spekter

  • Oppdater arbeidsgiver på mitt Econa
  • Ta kontakt med tillitsvalgt lokalt
  • Les deg opp på hvilke rettigheter du har i A- og B-delen.
  • Ta kontakt med tillitsvalgt for å høre hvordan lønnsforhandlingene gjennomføres i din virksomhet
  • Ta kontakt med Econas jurister for mer informasjon om tariffområdet Spekter.