Oppfølging av sykemeldte

Arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og IA-avtalen har en rekke bestemmelser som tar sikte på å få ned sykefraværet. Tillitsvalgte har her en rolle både i det generelle arbeidet, og i individuelle saker dersom den sykemeldte ønsker det.

Som tillitsvalgt kan du bistå arbeidstaker i dialogen med arbeidsgiver. Det kan f.eks. være spørsmål om tilrettelegging, utarbeidelse av oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid og/eller deltakelse i dialogmøte. Som tillitsvalgt har du kjennskap til virksomheten, og vil kunne være en bidragsyter når det gjelder å finne mulige løsninger. Du vil også kunne være en viktig støtte for den sykemeldte. Vi anbefaler at du tar kontakt med Econas arbeidslivsavdeling for å få råd i slike saker.

Send inn din henvendelse her

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.