Medbestemmelse - omstilling og nedbemanning

Tillitsvalgte har en viktig rolle i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Det følger både av arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og avtaleverket i offentlig sektor at omstilling og nedbemanning skal drøftes med de tillitsvalgte før det treffes beslutning i saken

Tillitsvalgte har en viktig rolle i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Det følger både av arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og avtaleverket i offentlig sektor at omstilling og nedbemanning skal drøftes med de tillitsvalgte før det treffes beslutning i saken. I staten er det som regel en politisk beslutning som ligger bak omstillingen. Det er ikke medbestemmelse på politiske prosesser. Gjennomføringen av en politisk beslutning er imidlertid underlagt medbestemmelse. Her er det viktig at virksomheten etablerer gode informasjonsrutiner slik at de ansatte kan være trygge på at omstillingene foregår på en god måte.

Det skal blant annet kartlegges hvor mange ansatte som kan bli berørt av en omstilling, om omstillingen kan føre til nedbemanning, kriteriene for utvelgelse av overtallige osv.

Videre kan medlemmet ha med seg tillitsvalgt i individuelt drøftingsmøte før det treffes beslutning om oppsigelse.

Tillitsvalgte kan også bistå et medlem i saker hvor arbeidsgiver gjennomfører endringer i arbeidsforholdet. Det kan være snakk om omplassering til en annen stilling, endringer i arbeidsoppgavene/ansvarsområde, endret arbeidssted osv.

Noen endringer kan gjennomføres i medhold av arbeidsgivers styringsrett, mens andre krever samtykke/enighet, eventuelt oppsigelse. I staten har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgitt heftet: Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, som er et nyttig verktøy til bruk ved omstillingsprosesser.

Vi anbefaler at du sender inn en juridisk henvendelse til oss i slike tilfeller.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.