Oppgavene til en tillitsvalgt

Som tillitsvalgt for Econa sine medlemmer taler du medlemmenes sak og representerer dem overfor arbeidsgiver og Econa på din arbeidsplass. Du har en viktig rolle i sentrale prosesser på arbeidsplassen, og bistår Econas medlemmer lokalt.

Som tillitsvalgt representere du medlemmene i Econa i lønns- og tarifforhandlinger. Du har også en viktig rolle dersom arbeidsgiver planlegger omorganisering som vil få betydning for den enkelte medlemmets arbeidssituasjon. 

Tillitsvalgte har en viktig rolle i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Det følger både av arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og avtaleverket at omstilling og nedbemanning skal drøftes med de tillitsvalgte før det treffes beslutning i saken.  

Tillitsvalgte kan også bistå et medlem i saker hvor arbeidsgiver gjennomfører endringer i arbeidsforholdet. Det kan være snakk om omplassering til en annen stilling, endringer i arbeidsoppgavene/ansvarsområde, endret arbeidssted osv.  

 Tillitsvalgtes oppgaver kan omfatte

  • lokale lønnsforhandlinger 
  • representasjon i virksomhetens medbestemmelsesfora  
  • bidrag til utarbeidelse og vedlikehold av lokal lønns- og personalpolitikk 
  • deltakelse i ansettelsesprosesser 
  • rådgivning og bistand til medlemmer ved problemer i arbeidsforholdet 
  • medbestemmelse i omstillings- og omorganiseringsprosesser 
  • utarbeidelse av virksomhetsplaner og opplæringsplaner 
  • representasjon i ulike prosjekter eller utvalg som AMU og AKAN 

Organisering av tillitsvalgtarbeidet 

Tillitsvalgtarbeidet organiseres ulikt i den enkelte virksomhet, avhengig av hvor mange medlemmer Econa har i virksomheten, virksomhetens omfang (avdelinger, seksjoner mv.) og virksomhetens geografiske utstrekning (regionskontorer, divisjoner eller lignende).  

I virksomheter hvor Econa har mange medlemmer, kan det være hensiktsmessig å opprette et eget styre med flere tillitsvalgte og en leder. 

I en del virksomheter er det etablert lokale Akademikersamarbeid, det vil si at de tillitsvalgte samarbeider med andre arbeidstakerorganisasjoner i hovedsammenslutningen Akademikerne og opptrer som hovedsammenslutning også lokalt.  

Retningslinjer for lokalt akademikersamarbeid finnes på Akademikernes nettsider.

Vi ønsker at du bygger kompetanse på å være tillitsvalgt 

Det skal være attraktivt og kompetansebyggende å ha verv i Econa, og vi legger stor vekt på å tilby opplæring til den enkelte tillitsvalgte. Dette både til deg som er ny i vervet, og som jevnlig oppdatering av deg som har vært tillitsvalgt en stund. Econa arrangerer årlig flere kurs, blant annet grunnkurs, forhandlingskurs og omstillingskurs og vi har også laget e-læringsfilmer som kan hjelpe deg i vervet. Vi er også bare en telefonsamtale unna. Tillitsvalgte i virksomheter med tariffavtale har rett til å drive vervet innenfor normal arbeidstid og med full lønn. 

Den tillitsvalgtes rolle og oppgaver er ofte nærmere regulert i avtaleverket virksomheten er omfattet av, og vil derfor variere noe fra sektor til sektor.  

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.