Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Som tillitsvalgt for Econa er du en viktig ressurs både for medlemmene på din arbeidsplass, og i Econas organisasjon. Å være tillitsvalgt er en verdifull erfaring å ta med seg videre i karrieren.

Våre tillitsvalgte er ryggraden i Econas virksomhet lokalt på arbeidsplassen. Du er de ansattes talsperson, og fungerer som bindeleddet mellom dem og Econa. Du får medvirkning og innsikt i viktige prosesser i virksomheten, og du blir involvert i de større beslutningene på arbeidsplassen.  

Å være tillitsvalgt kan være utfordrende og bringer med seg en del plikter, men vervet bygger også verdifull kompetanse og erfaring som kan utvikle deg videre i karrieren din. 

Gode grunner til å være tillitsvalgt: 

  • Du får god innsikt i virksomhetens ulike oppgaver og struktur.
  • Du blir kjent med ledelsens og andre organisasjoners representanter og dermed deres ulike standpunkter og interesser.
  • Du lærer ulike samhandlingsteknikker (relasjonsbygging, kompromissinngåelse).
  • Du får innsikt i lover og regelverk innenfor arbeidsrettens område. 
  • Du får forhandlingserfaring og trening i argumentasjonsteknikk.
  • Rollen som tillitsvalgt kan gi nyttig erfaring for videre karriereutvikling.  

Slik velges tillitsvalgte på arbeidsplassen 

Tillitsvalgte velges av og blant Econas medlemmer på arbeidsplassen i et medlemsmøte. 

For å bli valgt kreves simpelt flertall av avgitte stemmer. Valg av tillitsvalgte kan også gjennomføres per e-post der det av praktiske årsaker er nødvendig. Dersom du ønsker mer informasjon og bistand til gjennomføring av valget kan du kontakte oss på e-post: forhandlinger@econa.no.

Avtroppende tillitsvalgte har ansvar for at det gjennomføres valg før den tillitsvalgte slutter i rollen. 

Informasjon om endringer av tillitsvalgte sendes til arbeidsgiver og til Econa sentralt forhandlinger@econa.no.

Dersom det ikke er tillitsvalgte på din arbeidsplass, er det mulig det ikke er opprettet bedriftsgruppe enda. Les mer om opprettelse av bedriftsgruppe.