Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Som tillitsvalgt for Econa er du en viktig ressurs både for medlemmene på din arbeidsplass, og i Econas organisasjon. Å være tillitsvalgt er en verdifull erfaring å ta med seg videre i karrieren.

Våre tillitsvalgte er ryggraden i Econas virksomhet lokalt på arbeidsplassen. Du er de ansattes talsperson, og fungerer som bindeleddet mellom dem og Econa. Du får medvirkning og innsikt i viktige prosesser i virksomheten, og du blir involvert i de større beslutningene på arbeidsplassen.  

Å være tillitsvalgt kan være utfordrende og bringer med seg en del plikter, men vervet bygger også verdifull kompetanse og erfaring som kan utvikle deg videre i karrieren din. 

Gode grunner til å være tillitsvalgt: 

  • Du får god innsikt i virksomhetens ulike oppgaver og struktur.
  • Du blir kjent med ledelsens og andre organisasjoners representanter og dermed deres ulike standpunkter og interesser.
  • Du lærer ulike samhandlingsteknikker (relasjonsbygging, kompromissinngåelse).
  • Du får innsikt i lover og regelverk innenfor arbeidsrettens område. 
  • Du får forhandlingserfaring og trening i argumentasjonsteknikk.
  • Rollen som tillitsvalgt kan gi nyttig erfaring for videre karriereutvikling.  

Slik velges tillitsvalgte på arbeidsplassen 

Tillitsvalgte velges av og blant Econas medlemmer på arbeidsplassen i et medlemsmøte. 

For å bli valgt kreves simpelt flertall av avgitte stemmer. Valg av tillitsvalgte kan også gjennomføres per e-post der det av praktiske årsaker er nødvendig. Dersom du ønsker mer informasjon og bistand til gjennomføring av valget kan du kontakte oss på e-post: forhandlinger@econa.no.

Avtroppende tillitsvalgte har ansvar for at det gjennomføres valg før den tillitsvalgte slutter i rollen. 

Informasjon om endringer av tillitsvalgte sendes til arbeidsgiver og til Econa sentralt forhandlinger@econa.no.

Dersom det ikke er tillitsvalgte på din arbeidsplass, er det mulig det ikke er opprettet bedriftsgruppe enda. Les mer om opprettelse av bedriftsgruppe.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.