Søknad om støtte til medlemsmøte

Dere kan søke om støtte til aktiviteter på arbeidsplassen.

Søknaden sendes til forhandlinger@econa.no.

I E-posten oppgir dere følgende:

 • Arbeidssted
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer og epost til kontaktperson
 • Ønsket beløp
 • Antall deltakere i bedriftsgruppen / som er planlagt med på aktiviteten
 • Begrunnelse for søknaden
 • Tema dere ønsker å ta opp
 • Evt bistand fra Econa

Retningslinjer for tildeling av støtte til medlemsmøter

 1. Søknad om støtte skal normalt fremmes i god tid i forkant av arrangementet det søkes om midler til. Midlene utbetales etterskuddsvis etter originalkvittering som viser forbruk.
 2. Utbetales beløpet til en privatperson, er dette en refusjon av utlegg og originalbilag kreves. (legger ved utleggsskjema)
 3. Deltakerliste og program må vedlegges når det kreves refusjon for kostnader til bevertning.
 4. Det kan gis støtte til årsmøte med enkel servering, samt støtte til tariffmessig arbeid.
 5. Det kan også søkes om støtte til medlemsmøte utover årsmøte, men slike søknader må begrunnes særskilt.
 6. Det gis ikke støtte til rene sosiale arrangementer.
 7. Leie av møtelokaler dekkes normalt ikke. Ta kontakt ved behov for å benytte Econas lokaler.