Om Econa og Akademikerne

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

Econa arbeider for å:

  • ivareta og styrke medlemmenes økonomiske og karrieremessige interesser
  • skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som styrker økonomers faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement
  • påvirke samfunnets utvikling innen økonomi og ledelse, men også andre områder hvor økonomer har kompetanse

Econa er medlem i Akademikerne

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikernes 13 medlemsforeninger har til sammen over 255 000 medlemmer.

Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av foreningenes medlemmer i staten, kommunene og i helsesektoren – og jobber for medlemsforeningenes felles interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat sektor. 

Akademikernes viktigste arbeidsområder er:

  • inntektspolitikk og arbeidsmarked
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • forsknings- og utdanningspolitikk
  • pensjonsrettigheter for selvstendig næringsdrivende

Kontaktinformasjon

Du vil som tillitsvalgt primært være i kontakt med Econas avdeling Arbeidsliv. Econa Arbeidsliv består av advokater og advokatfullmektiger med lang og variert arbeidsrettserfaring.

Hver sektor har en sektoransvarlig, som du finner ved å gå på siden for Econa på din arbeidsplass og velge den enkelte relevante sektor.