Enighet i Staten, Oslo kommune og Kommunesektoren

Akademikerne har kommet til enighet med Stat, Oslo kommune og Kommunesektoren i årets mellomoppjør. Akademikerne har forhandlet på vegne av over 4200 av Econa sine medlemmer, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef Econa

Akademikerne har forhandlet på vegne av over 4200 av Econa sine medlemmer. Enigheten i staten innebærer at hele den disponible økonomien på 5,3 % avsettes til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 31. oktober. 

I KS området er de fleste av Econas medlemmer plassert i Kap 5 med kun lokal  lønnsdannelse. De som ikke har det, de fleste undervisningspersonale, har fått et tillegg på 5,4% .

I Oslo kommune er det gitt et prosentvist tillegg til alle. For Econas medlemmer kan dette gi så mye som 6 % uttelling. Rammen her er 5,4 % .

-Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at offentlig sektor skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede – og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef i Econa. 

- At vi for første gang i et lønnsoppgjør siden 2016 fikk en forhandlingsløsning i disse områdene uten å gå veien om mekling, er også en seier, avslutter Kringlebotn.

Les mer fra Akademikerne her Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne