Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan det utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Æresmedlemmer utnevnes av representantskapet.

Anders Meyer Johnsen (1890–1967)

Anders Meyer Johnsen
Foto: NHH

Adm. Dir Joh. Petersen, Kløverhuset, 1940 – 1963. En av de drivende krefter bak opprettelsen av Norges Handelshøyskole. Styremedlem i Foreningen For Norges Handelshøyskole og medlem av høyskolens Råd. Ble utnevnte til æresmedlem på Landsmøtet 1946 på grunn av sin aldri sviktende interesse for studentenes ve og vel og foreningens virksomhet.

Professor Ingvar Wedervang (1891–1961)

Professor Ingvar Wedervang
Foto: NHH

Rektor på NHH i perioden 1937 – 1942 og 1945 – 1956. Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1952 for sin store interesse for foreningens virksomhet.

Professor Eilif W. Paulson (1892–1967)

Professor Eilif W. Paulson
Foto: NHH

Rektor på NHH i periodene 10.08.1942 - 28.08.1942, mai 1945 – 31.10.1945, 1.1.1957 – 31.12. 1957. Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1960 for sin store interesse for foreningens virksomhet.

Professor Rolf Waaler (1898–2000)

Professor Rolf Waaler
Foto: NHH

Rektor på NHH i perioden 1958-1963. Ble utnevnt til æresmedlem ”som en honnør til rektor for hans fortjenester overfor Norges Handelshøyskole og Norske Siviløkonomers Forening” på Landsmøtet i 1960. Waaler var en pådriver i arbeidet med reisingen av det nye høyskolebygget og var opptatt av etter- og videreutdanning for siviløkonomer.

Generalsekretær Nils Tanderø (1913–1994)

Generalsekretær Nils Tanderø

Generalsekretær i foreningen i perioden 1946 – 1974. Disponent for Bedriftsøkonomens Forlag A/S i samme periode. Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1977 for sitt grunnleggende arbeid for foreningen som den første generalsekretær.

Direktør Edgar Johannsen (1916–2006)

Direktør Edgar Johannsen

Medstifter, styremedlem og viseformann. Aktiv i faglig virksomhet gjennom 50 år. Leder av Tema Skatt fra 1952 til 1989. Ble utnevnt til æresmedlem i foreningen på Landsmøtet 1979 for sin store innsats for foreningen.

Erik Skindlo (1933–2018)

Erik Skindlo

Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1998 på bakgrunn av sitt mangeårige virke som lokalavdelingsleder i Aust-Agder og fullmaktskomiteen på Landsmøtet.

Ole Chr. Gulli (1940–)

Ole Chr. Gulli

Styremedlem, styreleder i Osloavdelingen. Foreningens formann 1976-1979, initiativtaker til kurs og konferansevirksomheten i foreningen. Mangeårig medlem av fagstyret, ordstyrer på 14 Landsmøter fra 1980 til 1994. Gulli ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 2001.

Jan B. Penne (1954–)

Jan B. Penne

Jan B. Penne ble foreningens første utdanningsleder i 1981. Siden har han innehatt verv som leder og medlem av fagutvalg finans, har deltatt i en rekke komiteer og utvalg, har vært formann i Oslo-avdelingen, formann i hovedstyret, leder i valgkomiteen, medlem av representantskapet og ordstyrer i representantskapet. Penne ble utnevnt til æresmedlem på Representantskapsmøtet høsten 2006.

Anita Roarsen (1957–2018)

Anita Roarsen

På representantskapsmøtet på Losby Gods 26. oktober 2013 ble Anita Roarsen utnevt til første kvinnelige æresmedlem i Econa. Anita har vært lokalavdelingsleder, styremedlem, styreleder, konstituert adm.dir., medlem av valgkomiteen og representantskapsmedlem.

Gunnar A. Dahl (1949–)

Portrett av Gunnar A. Dahl

Gunnar A. Dahl har vært medlem av Econa i over 40 år, og aktiv i forening i 30 av disse. Han har vært medlem av hovedstyret og ansvarlig for den faglige utviklingen, siden midten av 80- tallet. I tillegg har Dahl vært formann i vurderingskomiteen og leder av Etikkutvalget frem til 2012. Han blir tildelt æresmedlemsprisen for sitt brennende engasjement og hans betydelige faglige tyngde som har kommet godt til nytte for foreningen. Han ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.

Hanne Kirsti Eilertsen (1959–)

Hanne Kirsti Eilertsen

Hanne Kirsti Eilertsen har vært aktiv i Econa gjennom mange år og var en viktig drivkraft bak fornyelsen av den gamle Siviløkonomforeningen for 10 år siden. Hun er en dyktig leder og strateg, og er aktiv i Troms og Finnmark- avdelingen blant annet som nestleder og leder for Skattekonferansen i Tromsø. Eilertsen har også vært styreleder for Nordiske Civiløkonom Frobund i to år og CIADEC’s president i to år. Hun ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.

Erik Schyberg (1945–)

Erik Schyberg

Schyberg har vært medlem av Econa siden 1971, og vært styreleder for Econa Buskerud og Econas hovedstyre. Schyberg er et engasjert og aktivt medlem, og har sittet i både Etikkutvalget og Mangfoldsutvalget. Schyberg er en viktig ambassadør for Econa både internt og eksternt. Han ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.

Turid Elisabeth Solvang (1961–)

Turid Elisabeth Solvang

Turid Elisabeth Solvang har et engasjement til etterfølgelse, og har vært aktiv i foreningen i en årrekke. Hun har hatt mange ulike verv, blant annet i Econa KAN, Nordiska Civilekonomers Forening, Econa og Siviløkonomenes Informasjons Service. Hun var konstituert administrerende direktør for Econa i 2008, og ledet også forprosjektet til jubileumsfeiringen. Hun etablerte Studentrådet i 1989, en viktig milepæl for Econa. Hun ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.