Mentoring åpner for nytenkning, vekst og læring

«Jeg var ny i lederrollen, og opplevde mange ukjente muligheter og problemstillinger i hverdagen», forteller Anas Chair Yemlahi. Her forteller han og to andre medlemmer om erfaringen sin fra Econas mentorprogram.

Lederrollen er kompleks, og innebærer et bredt ansvar med mange forskjellige ansvarsområder, sier Yemlahi. I tillegg er det høye forventninger og krav til nye ledere fra alle hold i selskapet. Dette bidro til at jeg så behovet for en mentor som kunne hjelpe meg med å reflektere, dele sine erfaringer og synliggjøre verdien og konsekvensen av ulike veivalg.

Econa Mentor er et landsdekkende mentorprogram som strekker seg over ett år. Tilbudet er gratis for Econas medlemmer.

Erfaringsoverføring og hjelp til selvledelse

– Den viktigste erfaringen jeg sitter igjen med, er bekjentskapet til en mer erfaren og merittert person. Jeg har fått mye støtte, råd og veiledning som har bidratt godt til min utvikling. I tillegg har jeg tilegnet meg læring som hjelper meg med selvledelse og selvrefleksjon. Og muligens blitt et litt klokere menneske på veien.

Yemlahi mener flere bør benytte muligheten for å få en mentor. – Det gir en unik mulighet til å stifte bekjentskap og innhente læring fra noen som er mye klokere, tryggere og har mer erfaring enn deg selv, avslutter han.

Et blikk utenfra hjelper deg å tenke nytt

Adept Katrine Seland ønsket en sparringspartner utenfor egen arbeidsplass for å diskutere situasjoner i arbeidshverdagen og karrieren.

– Det å ha en sparringspartner med et annet perspektiv og andre erfaringer, gjør at du må tenke nytt. Det er verdifullt å se ulike situasjoner på en ny måte. Med tanke på videre karriere, kan også en utenforstående bringe inn nye ideer. Det er ikke alltid man selv ser alle mulighetene som finnes.

Seland mener jevnlige samtaler med en dyktig mentor gjør at du tar et steg tilbake og reflekterer mer over de valgene du tar og hvordan du løser ulike situasjoner i hverdagen.

– Du blir mer bevisst på hvor du er god, og hvor du kan bli bedre. Det å ha en mentor har vært en veldig god erfaring som jeg anbefaler andre å prøve!

Et must for vekst- og læringsorienterte

Gründer Jacob Mørch ønsket å utvikle eget lederskap og få verdifull input fra noen som har tråkket opp lignende stier før.

– Jeg er daglig leder i et konsulentselskap i vekst. Det byr på et sett av utfordringer som det er vanskelige å lese seg frem til rett svar på. Da er det nyttig å kunne sparre med noen som har «gjort det før».

Mentorforhold er som andre relasjoner – de funker best toveis. Selv om du er adept eller mentee, gir det deg ikke et frikort for å ikke bidra til å gjøre mentorrelasjonen interessant og verdifull for mentoren din. Vedkommende har garantert noe å lære av deg, også. 

Mørch trekker frem hvordan det er utenkelig å ikke ha en veileder hvis man skal bli dyktig i idrett.

– Det bør være like naturlig å oppsøke veiledere og mentorer for å navigere andre (og mye viktigere) arenaer i livet, for eksempel for å utvikle sitt lederskap, navigere arbeidsliv og karriere, eller rett og slett vokse som menneske. Hvis du er vekst- og læringsorientert, bør det være en fullstendig no-brainer å oppsøke en mentor!

Tre Econa-medlemmer deler sine erfaringer.